ZIJN OLIELEVERINGEN NU WEL GEGARANDEERD?

De monetaire autoriteiten zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de structuren van de valutamarkt, zodat er voldoende vreemde valuta beschikbaar is. Toch stelde president Chandrikapersad Santokhi onlangs, dat er geen enkele overeenkomst is met de oliemaatschappijen SOL en Rubis en de Staat Suriname met betrekking tot het ter beschikking stellen van US-dollars. Keerpunt begrijpt de uitspraak van de president, maar is het niet de taak van onze Centrale Bank om daarvoor te zorgen? Het is altijd zo geweest dat de staat zijn olierekening niet optimaal betaalt, want daarvoor moet je veel vreemde valuta hebben. Daarbij is er niets veranderd en de aanpak moet in place zijn om deze vraag te accommoderen voor de oliemaatschappijen. Deze noodzaak zal niet alleen iets van deze week zijn, maar zal weer oplaaien als de oliemaatschappijen weer aangeven, dat zij dringend hun SRD’s moeten kunnen wisselen om hun leveranciers te betalen. Nu is er een tijdelijke oplossing gevonden en is er afgesproken om wederom olie te leveren, maar niemand praat over de olifant in de ruimte die over twee weken weer tevoorschijn komt. Naar verluidt, hebben de oliemaatschappijen en de regering afgelopen woensdag een akkoord bereikt en is het probleem voor een deel opgelost. Zoals president Chadrikapersad Santokhi eerder aangaf, is er een regeling getroffen om een gedeelte van de US-dollars beschikbaar gesteld te krijgen van goudexporteurs en de commerciële banken. Keerpunt vernam, dat dit bedrag bij lange na niet genoeg is om de volledige rekening van de olieleveranciers te betalen. Op basis daarvan hebben de oliemaatschappijen moeten onderhandelen met hun leveranciers om een regeling te kunnen treffen. Daardoor is er bewerkstelligd, dat de olieleveranciers wederom brandstof hebben geleverd. Nu vragen wij ons wel af, of onze olieleveringen wel gegarandeerd zijn zolang de achterstand van de oliemaatschappijen niet op een behoorlijke wijze is ingelopen. Tot die tijd zullen wij met zijn allen blijven kijken naar die enorme olifant die toch wordt getolereerd in de ruimte.
The post ZIJN OLIELEVERINGEN NU WEL GEGARANDEERD? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname