Zeven doden te betreuren in 10e Verkeersveiligheidsmaand

De 10e Verkeersveiligheidsmaand die op 15 augustus werd ingeluid, is afgesloten. De Verkeersveiligheidsmaand was georganiseerd door het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) en het Platform Verkeersveiligheid in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie. Het thema voor dit jaar was: ‘Gedenk verkeersslachtoffers, creëer mogelijkheden voor leven’. De afsluiting vond plaats op 15 september in het Politie Opleidingscentrum.
Het doel van de veiligheidsmaand was om weggebruikers in deze periode bewuster te maken van verkeersveiligheid en te streven naar nul verkeersslachtoffers. Ondanks de extra voorlichting, waren er de afgelopen maand toch zeven verkeersdoden te betreuren. Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers en het Platform Verkeersveiligheid, blijven de gemeenschap oproepen zich voorzichtiger te bewegen in het verkeer. Eugenie Esajas, ondervoorzitter Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, stelt dat de mentaliteit van verkeersdeelnemers, eerst moet veranderen om zo te komen tot een veiliger rijgedrag.
Op de afsluitingsdag stonden de overlevenden van verkeersongevallen en nabestaanden van verkeersslachtoffers centraal. Vanuit het slachtoffernoodfonds kregen zij een enveloppe met inhoud als steun voor de meegemaakte trauma’s. Er werd vanuit de organisatie ook aan de minister gevraagd, middelen vrij te maken voor het begeleiden c.q. opzetten van een begeleidingscentrum voor overlevenden van een verkeersongeluk. Minister Amoksi gaf aan dat de Verkeersveiligheidsmaand formeel een periode zal blijven waarin het Korps Politie Suriname (KPS) in samenwerking met de overige actoren, extra aandacht zal besteden aan verkeersveiligheid.
The post Zeven doden te betreuren in 10e Verkeersveiligheidsmaand .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname