Wonnie Pinas: Mijn hart bloedt dat MZ geen geld heeft gekregen

De zorgelijke situatie in de gezondheidszorg is zaterdagavond door haast alle sprekers op de kadermeeting van de NDP aan de orde gesteld. Wonnie Pinas, gewezen Assembleelid en ex-districtscommissaris in Brokopondo, zei dat haar hart bloedt omdat harde werkers van de Medische Zending (MZ) niet betaald zijn. Het werk is neergelegd. Het binnenland is verstoken van medische voorzieningen.

De bond heeft besloten dat de medewerkers van de 52 poliklinieken in actie gaan. Geëist wordt dat de gelden die met terugwerkende kracht van januari tot juli worden uitbetaald. Een oplossing tijdens een gesprek dat de directie had met minister Amar Ramadhin afgelopen week, heeft niet geresulteerd in een oplossing. Alleen de ambulancedienst rukt nog uit in spoedgevallen en er wordt alleen hulp verleend bij urgente gevallen.

Minister Ramadhin om een reactie gevraagd, zegt aan Suriname dat er gesproken wordt met de leiding van MZ. Vandaag heeft hij een vervolggesprek met de directie. Mogelijk zal ook de bond hieraan participeren. De bewindsman merkt op dat de bond eist dat de twk van de afgelopen zes maanden gelijk moet worden uitbetaald. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Pinas merkte op dat de werkers van MZ heel veel offers brengen. Zij moet de sula’s trotseren om hun werk te doen. Zij wijst ook op de woonomstandigheden van de mensen die veel te wensen overlaat. En nu zijn ze ook niet betaald. Pinas verwees naar Claudia Sabajo die als eerste het woord voerde en aangaf dat in Marowijne diverse medicijnen niet te krijgen zijn. “Als de mensen hun geld niet krijgen, dan hoe zit het met medicijnen”, vroeg Pinas zich af. Zij vindt het een trieste ontwikkeling dat de mensen uit het binnenland deze behandeling krijgen van de regering.

Partijvoorzitter Desi Bouterse tevens ex-president zei dat de gezondheidszorg op haar gat ligt. Dit is niet wat is achtergelaten door zijn regering. Er is een probleem met Bazo-kaarten. Van zoveel mensen zijn de kaarten ontnomen. Ten tijden toen Antoine Brahim directeur was, gold het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als een top instelling voor wat betreft de zorg voor kinderen. Nu gaan baby’s dood omdat er geen apparatuur en personeel is. Hij vroeg een applaus voor hard werkende verpleegkundigen die onder moeilijke omstandigheden het werk doen.