WISSELKOERSSTIJGINGEN EN VRAAG EN AANBOD

De valutawisselkoersen voor de dollar en euro stijgen al sinds een week en hebben tot grote ongerustheid bij de algehele samenleving geleid. Het is namelijk voor niemand meer een puzzel en of onverklaarbaarheid, wat het logische gevolg is van valuta wisselkoerstoenamen. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, weten we dat stijgingen van wisselkoersen, gelijk een stijging in de prijs van goederen en diensten inhoudt en de koopkracht gelijk verder omlaag gaat. En toch zagen we de wisselkoersen deze week weer stijgen van boven de 22 SRD voor de dollar naar boven de 25,- SRD. Iedereen houdt daarom momenteel zijn hart vast, dat het niet verder omhoog gaat, omdat we nog steeds een importeconomie zijn en de handelsbalans van Suriname al jaren behoorlijk scheeft hangt, doordat we veel meer importeren in vreemde valuta dan we officieel exporteren. We willen het dan niet eens hebben over de malafide exporten die heel groot zijn en waar de overheid nauwelijks profijt van ondervindt. Er zijn momenteel tal van theorieën, waarom de wisselkoersen ineens weer stijgen. Vraag en aanbod heet het dan, waarbij de vraag groter is dan het aanbod, omdat dit mechanisme onder Hoefdraad wederom is ingevoerd, nadat hij de monetaire reserves in de Centrale Bank reeds in 2014 had verkwanseld. Nu bepalen de geldhandelaren de valuta wisselkoersen, en zij zijn door hun grote voorraden aan dollars en euro’s in brandkasten in staat, de hoogte van de koersen te bepalen. Het gaat bij deze lieden veel om cash geld, dat op bonafide en vooral malafide wijze in hun bezit is geraakt, en waarmede ze zelfs in staat zijn een hele economie, te manipuleren. We blijven erbij, dat zolang een Centrale Bank van Suriname, niet in staat is weer een solide monetaire reserve op te bouwen, waarmede ze de wisselkoersen kan dicteren, zal deze chantage van externe valutahandelaren niet ophouden en zal dit land in gijzeling blijven van valutakoersstijgingen, wanneer het deze lieden goed uitkomt. De Centrale Bank tracht nu door samenwerking met lokale banken, weer rust te brengen op het valutafront en verdere stijgingen van de wisselkoersen voor euro en dollar, te voorkomen. Een zaak die we helemaal niet als verwaarloosbaar mogen zien, is het ongerief dat ontstaan is bij de witwasbende in dit land, die hun crimineel verkregen vermogen, niet zomaar meer zonder slag of stoot in het officiële girale circuit kunnen krijgen. Deze witwasbende beschikt over honderden miljoenen aan dollars en euro’s die niet meer snel en ongehinderd ‘gewassen’ kunnen worden. En juist deze lieden zijn nu ook bezig, met tal van manipulaties en chantagepraktijken de koersen aan het opdrijven. Het gehele schandaal van Financiën en de Centrale Bank, waarbij meer dan 40 miljoen SRD is verduisterd, moet ook in het kader van witwassen van crimineel verkregen middelen, worden gezien. Het is jammer dat Suriname maar niet kan of wenst te werken aan een Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst, FIOD, zoals die in Nederland operationeel is en in staat, crimineel verkregen middelen op te sporen. Maar jammer genoeg zijn we nog lang niet zover, omdat de belangen ook in onze algehele politieke arena nog nauw verbonden zijn met belastingontduikers en witwassers.
The post WISSELKOERSSTIJGINGEN EN VRAAG EN AANBOD .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname