WISSELKOERS RUIM 40% GESTEGEN

Sinds mei 2022 is de wisselkoers volgens berekeningen van verschillende deskundigen, met ruim 40 procent gestegen. Dit wil zeggen, dat de wisselkoers de afgelopen drie maanden steeds verder omhoog is gegaan. De monetaire autoriteiten hebben deze stijging niet tegen kunnen houden. President Chandrikapersad Santokhi stelde dat vanwege een tekort aan girale US-dollars, er een enorme druk op de wisselkoers is ontstaan. Er is volgens het staatshoofd, wel veel contant geld aanwezig in het land, maar dat kan niet worden omgezet in giraal geld. “Veel cash hebben, wil niet zeggen dat je veel geld hebt in je giraal systeem. En omdat je niet kan overmaken en aanvullen vanwege allerlei redenen, ontstaat er daar schaarste. Dit is wat er nu speelt, dat heel wat importeurs nu geld zoeken en giraal moeten overmaken, maar dat kunnen zij niet. Niet dat ze geen geld hebben, de importeurs en cambio’s hebben geld, maar je moet giraal geld hebben om je bestelling in het buitenland te kunnen plegen, en daar is er nu een behoorlijke druk ontstaan”, aldus de president. Maar veel cash geld hebben, betekent volgens ons, dat de witwasrisico’s enorm zijn in zo een samenleving en dat is al jaren een probleem in deze economie.
De staat geeft naar wij vernemen, teveel uit en vanwege het uitvallen van de extra inkomsten door middel van de BTW, wordt dit gat opgevuld met schatkistpapier, leningen die de staat aangaat en dus dit geld weer uitgeeft. ‘’Kortom, hierdoor ontstaat een groot gehalte aan maatschappelijke geldhoeveelheid (M1), waardoor de termijndepositoveilingen van de Centrale Bank van Suriname niet meer werken. Deze informatie zal vast wel te vinden zijn op de website van het Bureau voor de Staatschuld, want daar zullen de schatkist promessen die door de staat zijn uitgegeven, zijn aangemeld. Wat ook voor een probleem zorgt, is dat door de percentages van 90 procent termijndeposito’s (TD’s) er een enorme geldcreatie heeft plaatsgevonden, tegelijkertijd heeft de staat wederom schatkistpromesses uitgeleend en dat zijn niets anders dan leningen/ certificaten met een rente erop. Wanneer de termijn vervalt, krijg je de rente uitgekeerd van de staat en je geld terug. Wat veel mensen doen met deze extra hoeveelheid aan SRD’s, is dat zij US-dollars opkopen en dat creëert steeds weer druk op de wisselkoersen’’, aldus een econoom.
Als we naar de weekbalansen van de afgelopen twee jaar kijken, dan stellen verschillende economen, dat er enorm veel SRD bankbiljetten in omloop zijn gebracht door de staat. “Je kunt bijvoorbeeld de weekbalans vergelijken van januari 2020 met 27 mei 2022, en dan met 2 september 2022, SRD 2 miljard (jan. 2020), SRD 4.9 miljard (eind mei 2022) SRD 5.7 miljard (2 september 2022). Dit is een toename van SRD 3.7 miljard ten opzichte van 2020. In drie maanden is er een toename van SRD 800 miljoen. De staat heeft schatkistpapieren uitgeven om monetair te financieren, waardoor de dekking van valuta giraal terugvalt. Hierdoor komt er druk op de wisselkoers en neemt die toe, omdat er teveel SRD’s in omloop zijn. Met als gevolg dat vraag en aanbod uit de hand lopen”, aldus ingewijden. Keerpunt wil hiermee stellen, dat er ook nog een oorzaak is voor de vele SRD’s in omloop en dat komt onder andere doordat men TWK en vakantiegeld (17 procent) heeft ontvangen en daarna nog 8 procent. De CBvS heeft geen USD inkomsten, geen uitvoer van euro’s, om het USD tekort te verhelpen.
The post WISSELKOERS RUIM 40% GESTEGEN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname