Wetgeving Suriname voldoet niet aan internationale standaarden voor AML/CFT

“De huidige wetgeving van Suriname kent geen specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat Financiële Instellingen (FI’s) op de hoogte worden gebracht van zorgen over zwakke punten in de AML/CFT-systemen van andere landen”, concludeert de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in haar rapport. Een delegatie van de CFATF bracht in de periode 28 februari – 11 maart 2022 een bezoek aan Suriname. Volgens de CFATF, heeft Suriname de te nemen tegenmaatregelen niet gedefinieerd toegepast in verhouding tot de risico’s zoals vereist. Er zijn geen vereisten om ervoor te zorgen dat de FI’s programma’s van ML/TF-beleid toepassen in overeenstemming met de overheid van Suriname, waardoor er geen maatregelen zijn om de Customer Due Diligence (CDD) uit te voeren.
Hierdoor kan je ook de informatie niet vastleggen en bijhouden wat vereist is in het kader van de AML/CFT-programma’s, zodat zij zorgen op groepsniveau voor toezicht door een bevoegde autoriteit.
Suriname heeft de maatregelen niet voldoende gemitigeerd om het AML/CFT-beleid toe te passen, stelt de delegatie van de CFATF.  In het rapport zijn 40 aanbevelingen opgenomen over hoe ons financieel systeem versterkt kan worden in een AML/CFT-methode naar aanleiding van het eerder uitgebracht National Risk Assessment (NRA) document. In het rapport is er een samenvatting vermeld over de AML/CFT-richtlijnen die Suriname in orde zou moeten hebben vanaf het bezoek van CFATF.
PEP
Verder stelt CFATF, dat de huidige wetgeving van Suriname niet specifiek definieert en maakt ook geen verwijzing naar binnenlandse Politically Exposed Persons (PEP’s) of personen die een vooraanstaande functie bekleden door een internationale organisatie en hun directe familieleden en naaste medewerkers. Er is tijdens het bezoek van de delegatie van CFATF geconstateerd, dat er geen bepaling is voor een versterkte doorlopende monitoring van PEP’s. “Er zijn geen gedefinieerde Customer Due Diligence (CDD)-maatregelen voor de binnenlandse PEP’s of personen aan wie een vooraanstaande functie is toevertrouwd door een internationale organisatie. Ook is er geen vereiste in de Surinaamse wetgeving die vereist, dat Financiële Instellingen (FI’s) om te bepalen of de begunstigden en/of, indien vereist, de uiteindelijke gerechtigde van een begunstigde van een levensverzekering, een PEP is. Ook bij levensverzekeringen zijn er geen maatregelen om te bepalen of de begunstigden en/of, indien nodig, de uiteindelijke gerechtigde van de begunstigde, PEP’s zijn.
Correspondentbanken
Er zijn geen specifieke maatregelen die moeten worden genomen voor andere soortgelijke relaties, afgezien van correspondentbankrelaties, om effectentransacties of geldoverdrachten omvatten, hetzij voor de grensoverschrijdende FI’s als opdrachtgever of voor haar klanten. Er zijn geen gedefinieerde maatregelen om de geschiktheid van de AML/CFT-systemen, procedures en controles
MOT
Wat betreft het toezicht op de naleving van AML/CFT, is het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) de instantie die de wet strekt tot het toezicht op de naleving in relatie tot de melding ongebruikelijke transacties. Hoewel hoofdstuk 5 (Art. 17-26) van de MTOS-wet bevoegd is de Centrale Bank van Suriname (CBvS) begeleiding te geven, heeft dit vooral betrekking op prudentieel toezicht. Verder heeft CFATF geconcludeerd, dat er geen specifieke vereisten zijn voor geldtransactiekantoren die AML/CFT-richtlijnen opnemen in hun bedrijfsvoering. Ook de Surinaamse wetgeving definieert dit soort verplichtingen niet en de controle noch onderscheiding van takken van deze geldtransactiekantoren. Volgens CFATF, is er geen voorziening getroffen binnen de Surinaamse wetgeving voor rapporterende entiteiten om passende maatregelen te implementeren om risico’s met betrekking tot nieuwe producten te beheersen en te mitigeren in de praktijk.
“Met betrekking tot virtuele activa heeft Suriname niet geïdentificeerd en de ML- en TF-risico’s beoordeeld die voortkomen uit virtuele activa activiteiten en de activiteiten of activiteiten van Virtual Asset Service Provider (VASP’s). Er zijn ook geen licentie- of registratievereisten voor VASP’s en er is geen bevoegde autoriteit geïdentificeerd om zorgen voor toezicht en monitoring van VASP’s. Er zijn ook geen mechanismen om natuurlijke of legale te identificeren personen die VASP-activiteiten uitvoeren. Er zijn geen evenredige en afschrikkende sancties. Er is geen bepaling in overeenstemming die vereist dat bevoegde autoriteiten en toezichthouders richtlijnen en feedback geven, die VASP’s zal helpen bij het toepassen van nationale maatregelen ter bestrijding van ML en TF, met name bij het opsporen en melden van verdachte transacties. Er zijn geen preventieve maatregelen die VASP’s verplicht stellen om te voldoen aan CFATF-richlijnen en er is geen drempelwaarde gedefinieerd voor transacties met virtuele activa. Er is geen rechtsgrondslag voor internationale samenwerking met betrekking tot: VASP op ML, TF en basisdelicten”, aldus CFATF.
Transfers
Ook stelde CFATF, dat er geen vereiste is dat wetshandhaving toestaat autoriteiten om de onmiddellijke productie van informatie af te dwingen die gepaard gaat met een binnenlandse overboeking. “Geldtransactiekantoren hoeven niet te voldoen aan gestelde criteria om te voldoen aan de verwerking van persoonsgegevens”, aldus CFATF.
The post Wetgeving Suriname voldoet niet aan internationale standaarden voor AML/CFT .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname