Wet bestrijding Money Laundering en Terrorismefinanciering aangenomen

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering, is gisteren in De Nationale Assemblee met 28 algemene stemmen aangenomen. “De voorbereiding van deze wet, verdient geen schoonheidsprijs. Desondanks is door de oppositie een constructieve houding ingenomen, vanwege het belang van deze wet, voor de samenleving”, aldus Stephen Tsang (NDP). Hij stelde het echter onbegrijpelijk te vinden, dat de coalitie de wijziging op de wet van de jaarrekening heeft doorgedrukt. De Wet op de Jaarrekening is volgens Tsang, bedoeld om onder andere money laundering tegen te gaan. “Terwijl we in de Nationale Risico Analyse (NRA) zitten en we een beoordeling van CFATF tegemoet zullen zien. Blacklisting brengt ons verder van huis en dat moeten we te allen tijde voorkomen. Het is jammer, dat de coalitie wederom meewerkt om de regering te vrijwaren bij het beantwoorden van vragen van leden”, aldus Tsang.
Vervolgens zei Tsang, naar het onderzoek met betrekking tot de invoer en uitvoer van valuta, via de deviezencommissie, uit te kijken. “Opvallend is dat de grens voor uitvoer van deviezen, gelijk na het opstappen van de voorzitter van de deviezencommissie, USD 50.000 naar USD 10.000 USD is teruggebracht. Wat is de reden hiervan geweest, anders dan dat er ontoelaatbare handelingen zijn gepleegd”, benadrukte Tsang.
Volgens Tsang dienen ook de Open Markt Operaties (OMO) onderzocht te worden, omdat private banken volgens hem bevoordeeld worden, ten koste van de staat voor een bedrag van SRD 1.8 miljard onder het mom van wisselkoersbeheersing. “Het is duidelijk dat het niet werkt, maar het wordt voortgezet.
Met de OMO wordt de staat zwaar benadeeld en private banken worden bevoordeeld, dit is op zijn minst corruptie”, aldus Tsang.
The post Wet bestrijding Money Laundering en Terrorismefinanciering aangenomen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname