Wet alleen niet voldoende voor ontwikkeling toerisme

Een Toerisme Raamwet en een Wet ter instelling van de Suriname Toerisme Autoriteit (STA) zijn niet voldoende om de toerismesector tot ontwikkeling te brengen. Bij de behandeling van de wetten is er wederom gewezen op verschillende aspecten die in orde moeten zijn om toerisme tot een succes te maken.
Henk Aviankoi (VHP) zei dat recentelijk een kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein was. Hij vroeg als er data is hoeveel mensen zijn geweest. Aviankoi sprak ook over de jaarlijkse Avondvierdaagse (AVD) die toeristen aantrekt. Er moet volgens hem beleid zijn om zulke organisaties te ondersteunen om meer mensen aan te trekken.
Melvin Bouva (NDP) zei dat onderwijs en cultuur ook belangrijke voorwaarden zijn. Daarover moet er volgens hem ook een visie zijn. Er zijn een heleboel kinderen in het binnenland die nooit naar de stad zijn gekomen of kinderen van de stad die nooit naar een toeristische plek zijn geweest. Bouva zei dat niet veel hiermee verdiend zal worden, maar dat het toerisme is en een stukje bewustwording en educatie over het eigen land.
Ebu Jones (NDP) merkte op dat er bij toerisme niet alleen gefocust moet worden op gasten, maar ook op de eigen mensen. “Nickerie is een aantrekking voor mensen uit de stad, maar bij het binnenrijden in Nieuw-Nickerie is het niet netjes. Vroeger werd het altijd netjes onderhouden. Nu kunnen we veel beter”, zei Jones.
Hij vroeg aan de minister van Openbare Werken om ook de afkalving achter de markt te repareren. De volksvertegenwoordiger wees erop dat de markt niet alleen lokale mensen aantrekt, maar ook toeristen.
Reshma Mangre (VHP) zei dat er gekeken moet worden naar wat Suriname aantrekkelijk maakt. Daarnaast moet Suriname positief uitgedragen worden. Het land moet volgens Mangre niet alleen veilig zijn.
Er moet ook gewerkt worden aan infrastructuur, omdat dit het economisch potentieel van een toeristisch gebied kan ontlokken. Ze vroeg aandacht voor het probleem van wildplassen in de binnenstad en naar de stand van zaken in het project om de binnenstad te verfraaien.
Radjendrekoemar Debie (VHP) haalde aan dat er op de wegstrekking van Zanderij naar Paramaribo nergens goed onderhouden publieke of openbare toiletten zijn waar burgers gebruik van kunnen maken. Vooral de vrouwen en seniorenburgers onder de toeristen kunnen nergens terecht. Toeristen beoordelen een land hierop als eerste, merkte hij op.
“Op de route Paramaribo – Atjoni vice versa zijn er voor onze eco-toerisme industrie nergens goede, naar internationale standaarden onderhouden toiletten te vinden. En als er toch een is, dan is die door het vele gebruik vies en smerig zonder stromend water. Paramaribo-vice versa Nickerie en ook Paramaribo – Albina vormen geen uitzondering hierop”, stelde Debie.
Hij gaf aan dat wij in dit land te veel praten over ontwikkeling met het gebruik van dure woorden. Dit gebrek kan volgens hem gemakkelijk opgelost worden met een stukje goede wil van de verantwoordelijken in deze sector en de overheid.
Als oplossing gaf Debie aan dat de ministers van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) de oliemaatschappijen bij elkaar kunnen roepen om deze situatie te bespreken en om alle pompstationhouders zover te krijgen om bij de servicestations op de strategische wegen voor toerisme toiletten te bouwen om dit gemis op te vangen.
“Voor het gebruik moet dan betaald worden door de mensen om de onderhoudskosten terug te verdienen. De overheid zou hierbij in kunnen komen om arbeidskrachten af te staan voor het onderhoud. Dit zou dan per district georganiseerd kunnen worden. Overal en vooral op de commissariaten zit overtollig personeel. We hoeven ook hier het wiel niet opnieuw uit te vinden”, aldus Debie.