Werkneerlegging Merian Mijn Newmont Suriname

Paramaribo, 3 augustus 2022 — Newmont Suriname bevestigt dat een deel van het personeel op 1 augustus 2022 de productie bij de Merian Mijn heeft stopgezet. Newmont en de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) zijn in gesprek gegaan met de groep personen die met het verrichten van arbeid zijn gestopt om de aanleiding van deze werkneerlegging te begrijpen, en te werken richting het bereiken van een oplossing.
Het bedrijf zal met de Newmont Werknemers Organisatie (NWO), als vertegenwoordiger van de uurloners, in contact blijven over duurzame en rechtvaardige loonvergoedingen. Als onderdeel van dit proces hebben Newmont en NWO gevraagd om de tussenkomst van de Bemiddelingsraad voor het begeleiden van partijen richting een oplossing, zodat deze gesprekken in een vrije, open en eerlijke dialoog kunnen plaatsvinden. Dit bemiddelingsproces loopt parallel aan de lopende CAO-onderhandelingen die in juli 2022 officieel zijn gestart.
Newmont Suriname is zich bewust van de gevolgen van de huidige economische ontwikkelingen in het land voor haar medewerkers en hun gezinnen als gevolg van onder meer de hoge inflatie en de waardevermindering van de Surinaamse dollar.
Het bedrijf heeft een proactief beleid gericht op inflatiecorrectie en derhalve behoud van de koopkracht van haar medewerkers. Daarnaast blijft het bedrijf de ontwikkelingen op arbeidsmarkt in Suriname nauwgezet volgen zodat steeds concurrerende lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden geboden. Het bedrijf benadrukt dat voortzetting van de productie van groot belang is voor het economisch welzijn van het land. Dit vooral tegen het licht van de huidige deplorabele economische situatie in Suriname.
Newmont werkt aan een noodplan om de kritische onderdelen van de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten en tegelijkertijd de veiligheid van alle medewerkers en de integriteit van de bedrijfsactiviteiten beschermen.
Media Contact: Simone Verwey
Email: simone.verwey@newmont.com
Phone: (597) 8983476
The post Werkneerlegging Merian Mijn Newmont Suriname .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname