Wereldbank sluit energieadviseur Diez uit wegens corrupte praktijken

De Wereldbank heeft onlangs aangekondigd, dat zij een individuele consultant voor een bepaalde periode heeft uitgesloten wegens betrokkenheid bij een corrupte praktijk in het kader van het Petroleum Governance Management Project, een initiatief van 20 miljoen US-dollar dat het financiert om Guyana voor te bereiden op olie. Vervolgens maakte de regering van Guyana bekend dat ze op 13 september 2020, kort na het aantreden van de nieuwe regering, de diensten van adviseur Carlos Barberán Diez, had beëindigd in verband met corrupte praktijken.
Volgens de feiten van de zaak, onthuld door de Wereldbank, benaderde Diez in 2020 vier adviesbureaus die betrokken zijn bij de olie- en gasindustrie en gebruikte hij zijn positie in het project om zijn diensten rechtstreeks aan te bieden en toekomstige betalingen van elk van deze bedrijven te vragen.
De bank zei dat hij in ruil daarvoor aanbood om inkoopprocessen in het kader van het project, in hun voordeel te beïnvloeden.
Het Integrity Vice Presidency van de Wereldbank, een eenheid die is opgericht om onafhankelijk onderzoek te doen naar corruptie in projecten van de Wereldbank, had deze zaak onderzocht zei de bank, en vond geen bewijs van betalingen. Het verzoek vormt echter een corrupte praktijk volgens de aanbestedingsvoorschriften en anti-corruptierichtlijnen van de Wereldbank. Volgens het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen van Guyana, had Diez op 31 januari 2020 een contract gekregen om adviesdiensten te verlenen onder de portefeuille van ‘Natural Gas Negotiations Specialist’. “Het adviesbureau is op 3 februari 2020 in werking getreden en de doelstellingen van deze opdracht waren adviesdiensten en technische ondersteuning te bieden voor het opzetten van een aardgas-onderhandelingsfunctie binnen het toenmalige ministerie van Energie onder het ministerie van het presidentschap’’, zei de regering.
De Wereldbank bereikte een schikkingsovereenkomst met Diez, die voorziet in een verkorte periode van uitsluiting in het licht van zijn medewerking en vrijwillige herstelmaatregelen. Als voorwaarde voor het opheffen van de sanctie, onder de voorwaarden van de schikkingsovereenkomst, heeft Diez zich ertoe verbonden een training in bedrijfsethiek te volgen. Bovendien zal elke gelieerde onderneming waarover hij momenteel zeggenschap heeft of waarover hij rechtstreeks of niet rechtstreeks zeggenschap krijgt tijdens de sanctieperiode van de Wereldbankgroep, in overleg met de Integrity Compliance Officer van de Wereldbankgroep, passende maatregelen moeten nemen om de integriteit na te leven. Diez beloofde ook om volledig samen te werken met het vicevoorzitterschap Integriteit van de Wereldbankgroep.
De Wereldbank zei dat de uitsluiting van Diez en die van zijn gelieerde ondernemingen, ook in aanmerking komt voor wederzijdse uitsluiting door andere multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s) onder de Overeenkomst voor Wederzijdse Handhaving van Uitsluitingsbesluiten die op 9 april 2010 werd ondertekend. Zijn gecontroleerde dochterondernemingen, zei de bank, zijn: AC Oil & Gas SL en AC Oil & Gas Emirates LLC.
 
The post Wereldbank sluit energieadviseur Diez uit wegens corrupte praktijken .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname