Weer een dode mus!

INGEZONDEN
Aai baja. Het is weer gebeurd.
Je probeert elke keer te horen, te begrijpen, je erbij neer te leggen, want…honderdduizend redenen.

ADVERTISEMENT

Dit keer zijn de AOV-trekkers de klos. Dat wil zeggen, zij die alleen van de AOV-uitkering  moeten leven. Beloofd was dat in het eerste kwartaal 2022 deze groep gedurende 10 maanden een bedrag ad SRD 1000 zou ontvangen om de nood te verlichten. Eindelijk wat licht in de tunnel!
De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO)was reeds in de startblokken om dit project voor de overheid uit te voeren, op verzoek van regeringsfunctionarissen. 
Op de radio hebben wij bij monde van de president vernomen dat het project niet doorging, althans op een andere manier zou worden uitgevoerd, namelijk via de DC’s.
Weg BBGO. Zonder enig officieel bericht.
In december 2022 vernemen wij dat het project is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken, het AOV-kantoor. Echter krijgt deze groep niet 10 maanden maar slechts 1 (één) maand  de beloofde SRD 1000. 
Verder geen boe en geen bah. Hoe men deze groep heeft geïdentificeerd is onduidelijk. Immers het AOV-kantoor kan op grond van de door haar gehanteerde werkwijze niet over de wetenschap beschikken welke AOV-ers inderdaad alleen van een AOV-uitkering moeten rondkomen. 
Weer een dode mus. 
De regering moet weten en beseffen dat met dooie mussen geen toekomst gebouwd kan worden. Dat dooie mussen in je portemonnee een stank veroorzaken die heel lang blijft hangen. 
De dode mussen zijn inmiddels bij grote delen van de samenleving al veel, er kan niks meer bij.
Het past niet en het siert de regering, de president, niet, zijn seniorenburgers die constant geprezen worden voor hun inzet tijdens hun werkzame leven, op deze manier te behandelen. 
Geen enkele vorm van communicatie, aan niemand wordt er iets gezegd, er wordt niets uitgelegd. Aan de ontvangers niet, aan de BBGO niet. 
Volgens de nieuwjaarsrede 2023 van de president zal optopping van de sociale voorzieningen met SRD 1800 geschieden. Welke voorzieningen? Per wanneer? Nog een dode mus ….!!?
Foei regering!
Ondertussen hebben we begrepen dat veel gepensioneerden van o.a. parastatale bedrijven, die dus pensioen ontvangen, deze 1000 Srd ook hebben gekregen. Gemopper en geklaag had voorkomen kunnen worden als alle AOV-ers dit bedrag ontvangen hadden.
Marlène Harris
De redactie van stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van . De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.