Wedstrijd voor ontwerp nationaal Slavernijmonument

Tekst en beeld Audry Wajwakana
PARAMARIBO — “In het verleden zijn er diverse initiatieven genomen, maar die zijn in de uitvoering blijven steken. We hebben draagvlak gezocht bij de Afro-Surinaamse organisaties en met de planmatige benadering hopen we succesvoller te zijn.” Dit zegt Johan Roozer voorzitter van het Nationaal Comité Slavernijverleden over het voornemen om bij 150 jaar herdenking afschaffing slavernij op 1 juli 2023, een nationaal Slavernijmonument te onthullen.
Het Nationaal Comité heeft de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname (Fvas) aangetrokken om een wedstrijd uit te schrijven met voorwaarden en duidelijke richtlijnen voor het ontwerp. “Een deskundig jury kiest uiteindelijk welk ontwerp het wordt”, zegt Roozer.

“In de herdenking gaat het Comité uit van de feitelijke afschaffing van de slavernij in 1973, tien jaar na de juridische afschaffing in 1963, die bekend staat als Staatstoezicht”

Negen jaar geleden is het ontwerp van wijlen kunstenaar Erwin de Vries door de Stichting Nationaal Monument Slavernijverleden goedgekeurd. Het ontwerp van de Vries is volgens Roozer één van de velen ontwerpen die zijn gemaakt, maar zonder inspraak van de gemeenschap is goedgekeurd. “We doen het nu met inspraak en zorg”, benadrukt hij.
De onthulling van een nationaal Slavernijmonument is één van de vele activiteiten, die het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek gevolgen van het Slavernijverleden van juni 2022 tot 1 augustus 2023 zal organiseren.
Grankomparsi
In de herdenking gaat het comité uit van de feitelijke afschaffing van de slavernij in 1973, tien jaar na juridische afschaffing van de slavernij in 1963, die bekend staat als Staatstoezicht. De eerste grote activiteit, een grankomparsi, is op 25 en 26 juni in het Claudetta Toney multifunctioneel centrum. “Een komparsi is een besloten samenkomst waar deelnemers iets serieus willen bespreken dat invloed heeft op hun welvaart en welzijn”, legt Helmut Gezius, ondervoorzitter van het Nationaal Comité en coördinator van de grankomparsi uit.  De samenkomst is bestemd voor personen en organisaties, die nazaten zijn van tot slaafgemaakten en inheemsen.
Tijdens het tweedaagse evenement zullen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over het leed en de doorwerking van het slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken, over het verzet en de kracht van de voorouders en tenslotte over het plan tot herstel en verwerving van duurzame welvaart en maatschappelijk welzijn.
Herdenkingsweek
In de herdenkingsweek van 27 juni tot 4 juli zijn er diverse activiteiten zoals het aanbieden van hoofddoeken aan de president, vicepresident en voorzitter van De Nationale Assemblee en hun echtgenoten. Er is ook een lezing over Sophie Redmond en Frank Essed. De jaarlijkse traditionele bloemenhulde bij het Kwaku monument wordt op 1 juli gehouden. De diverse activiteiten tot en met augustus 2023 zullen de komende week bekend worden gemaakt.