WEDEROM AANGEPASTE VIERING OWRU JARI?

Sinds kort is er weer een stijging te merken in het aantal covid-19 besmettingen. Ook het aantal opnames en dodelijke slachtoffers blijkt te zijn toegenomen. Via sociale media wordt zelfs melding gemaakt van het feit, dat een nieuwe variant zijn intrede heeft gedaan. Door de minister van Volksgezondheid wordt wederom geadviseerd met een mondkap op rond te lopen, echter is het nog geen verplichting geworden. Delen van onze buurlanden worden in lockdown geplaatst, terwijl er geen enkele maatregel is getroffen bij onze grenzen.
Dit terwijl we op de hoogte zijn van het levendige verkeer, dat bijvoorbeeld plaatsvindt op plekken als Albina. En vooral nu daar het eind van het jaar nadert, en mensen op en neer zullen gaan. Zal de regering komen met een aangepaste viering van Owru Yari? Dat is de uiteindelijke vraag, die we als gemeenschap moeten stellen.
Zoals het in ons land traditie is, wordt 31 december uitbundig gevierd. Echter was dit vanwege de lockdown waarin het land in 2020 en 2021 verkeerde aangepast. Je vraagt je af, wat er nu zal gebeuren, daar het land is vrijgegeven maar er toch wel een stijging te merken is. Zullen plekken als de binnenstad, een negatief advies krijgen van de minister? Zal er een mondkap worden geadviseerd? Of zullen we het vieren zoals de traditie is en een ieder verantwoordelijk voor zichzelf wordt geacht. Het laatste kan! Maar uiteindelijk komt de ellende wel terug op de schouders van het onderbetaald personeel in de zorg.
Misschien moet de minister komen met zones, waarbij slechts een bepaald aantal mensen wordt toegelaten. Indien het vol loopt wordt zo een zone afgesloten. Intussen wordt er toch overal gefeest en zou het niet raadzaam zijn, de gemeenschap wederom te beperken.
The post WEDEROM AANGEPASTE VIERING OWRU JARI? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname