‘We kunnen de mensen niet zomaar oppakken en ergens dumpen’

door Arjen Stikvoort
PARAMARIBO — Vanaf begin van de week hebben talloze dak- en thuislozen hun heenkomen gevonden op een door de overheid aangewezen centrale plek: het André Kamperveen Stadion. Van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags kan deze groep door verschillende organisaties die zich om hen bekommeren worden voorzien van eten, drinken en kunnen ze er een opfrisbeurt krijgen. Daarnaast biedt het stadion voldoende zit- en rustplaatsen en onderdak.
Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost praat van “een week van gewenning en lering”. “Er wordt spoedig geëvalueerd en geoptimaliseerd, maar belangrijk is dat er een begin is gemaakt”, reageert de burgervader tegenover . Ronald Fernandes, die zich heeft opgeworpen als woordvoerder van de dak- en thuislozen, beaamt dat het niet makkelijk is om de vele dak- en thuislozen allemaal snel op een vertrouwde plek te krijgen.

“Gedragsverandering vergt veel tijd. Helemaal als je als dak- en thuisloze bijvoorbeeld al dertig jaar op straat leeft”
Districtscommissaris Ricardo Bhola
Bhola is al lange tijd bezig dit grootscheepse plan, wat ten goede moet komen van de binnenstad van Paramaribo en de mensen om wie het gaat, van de grond te krijgen. “We willen de mensen uit de binnenstad halen om ze naar één centrale plek te brengen en ze daar te voorzien van eten en drinken, want nu krijgen de dak- en thuislozen nog op verschillende plekken en op willekeurige tijden in de binnenstad voedsel aangeboden. Dat zorgt voor veel chaos.”
Stichting 1 voor 12 is één van de organisaties die dak- en thuislozen voorzag van voeding en drank. Dat gebeurde aan de Waterkant.Ordening
De dc wil middels dit plan een stukje ordening, organisatie, beheersing en handhaving realiseren, maar daar zal het volgens hem niet bij blijven. In het vervolgtraject moeten de dak- en thuislozen professioneel via de verschillende actoren van de ministeries worden geholpen en begeleid naar eventuele dagopvang of andere hulpinstanties. “Maar dit alles zal niet van de één op de andere dag plaatsvinden, want gedragsverandering vergt veel tijd. Helemaal als je als dak- en thuisloze bijvoorbeeld al dertig jaar op straat leeft.”
Het plan komt, aldus Bhola, ook het Paramaribo Urban Rehablitation Pogram ten goede. “Want de IDB heeft als voorwaarde gesteld dat voor de rehabilitatie van de Waterkant alles daar, inclusief de dak- en thuislozen en de mensen die een vergunning hebben om aan de Waterkant eten en drinken te verkopen, dient te worden ontruimd. Maar dat moeten we wel op een humane manier realiseren. We kunnen de mensen niet zomaar oppakken van de straat en ergens dumpen.”