‘We gaan niet accepteren dat Suriname getypeerd wordt als onbetrouwbaar’

Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, is gisteren tijdens een reguliere vergadering ingegaan op de kwestie die momenteel tussen Suriname en Guyana speelt. De Guyanese regering heeft onlangs gesteld, dat zij ‘’de meest recente pesterijen die Guyanese vissers door de Surinaamse regering zijn aangedaan, inclusief het niet verlenen van vergunningen aan onze vissers, veroordeelt’’. Voorts heeft de Guyanese regering, Suriname getypeerd als ‘’onbetrouwbaar’’. Deze zaken zullen volgens minister Ramdin, in regeringsverband besproken worden. Hij benadrukt, dat met betrekking tot de relatie Suriname – Guyana, er nog veel gedaan moet worden.  ‘’Ik ben er niet happy mee, wanneer door de Guyanese autoriteiten een heleboel uitspraken worden gedaan, alsof Suriname niet voldoende aandacht geeft aan zaken. Wij hebben wel voldoende aandacht aan zaken gegeven‘’, aldus de minister. Er is volgens hem een diplomatieke nota naar het buurland gestuurd, maar die is tot nog onbeantwoord gebleven. ‘’Dus niemand moet ons vertellen, dat we niet ready zijn om over zaken te praten.‘’  De regering heeft volgens Ramdin er geen behoefte aan, om zaken die over de bilaterale relatie van beide landen gaan, in de media te bespreken. ‘’Het is geen tradities om dergelijk issues in de media te bespreken, zeker niet als het gaat om zaken die in de bilaterale sfeer zijn besproken.‘’  Ramdin benadrukt, dat Suriname het niet zal tolereren dat Guyana de goede naam van Suriname door het slijk haalt. ‘’Per diplomatieke nota zal de regering een reactie sturen naar de Guyanese regering.
In de nota zal worden gevraagd naar overleg om de diverse issues te bespreken. Ook de brug die over de Corantijnrivier gebouwd zal worden, het Trigri-gebied en de strategische samenwerkingen zullen besproken worden’’, stelt Ramdin.  ‘’Scherp en duidelijk zullen we reageren. We willen geen olie op het vuur gooien, maar we gaan niet accepteren dat Suriname getypeerd wordt als onbetrouwbaar of dat wij onze beloftes niet nakomen. Zeker niet als die afspraken niet zijn gemaakt.‘’ Ramdin benadrukt nogmaals dat met betrekking tot de visvergunningen, ‘’er nimmer beloftes zijn gedaan aan Guyana’’. Ramdin haalt aan dat Guyana meerdere malen zijn visie over de visvergunningen heeft gegeven, doch volgens hem, heeft Guyana niet de juiste informatie over deze kwestie. ‘’Dat gevoel hebben wij. De Guyanse autoriteiten zijn naar mijn perspectief, onvoldoende geïnformeerd. En als zodanig, dat misschien zelfs wij niet goed genoeg zijn geïnformeerd. Maar dit moet dan op een rustige manier uitgelegd worden in een vergadering. Ook de nodige experts moeten hierbij betrokken worden.‘’
 
The post ‘We gaan niet accepteren dat Suriname getypeerd wordt als onbetrouwbaar’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname