VSW eist onmiddellijke terugdraaiing verhoogde SZF vrijwillige verzekering

De Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) is fel tegen de recente verhoging van het Staatsziekenfonds (SZF). Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft de premies voor de vrijwillige verzekering voor personen verhoogd. Deze verhoging zal per 1 juli 2022 ingaan. De premie voor de categorie 0 t/m 15 jaar is verhoogd van SRD 72 naar SRD 110. De premie voor de categorie 16 t/m 20 jaar is verhoogd van SRD 98 naar SRD 150. De premie van de categorie 21 t/m 40 jaar is verhoogd van SRD 170 naar SRD 360. Voor de categorieën 41 t/m 50, 51 t/m 55, 56 t/m 60 en 61 t/m 99 jaar, bedroeg de premie respectievelijk SRD 175, SRD 183, SRD 190 en SRD 245. Met de verhoging bedraagt de premie voor deze categorieën respectievelijk SRD 450, SRD 550, SRD 550, en SRD 700.
De VSW eist, dat de verhoging teruggedraaid wordt, omdat deze de situatie van de sector moeilijker zal maken. De vereniging legt uit, dat ze niet tegen een lichte tariefaanpassing is,  maar wel tegen de honderd procent verhoging. Volgens verklaring van de VSW, zal de verhoging een dodelijke steek in de rug zijn. Echter legt het SZF uit, dat het genoodzaakt is een verhoging door te voeren, omdat de kosten van het bedrijf ook gestegen zijn. Het SZF verklaart dat Covid-19, duurdere medicijnen, verhoogde tarieven van zorgverleners en de verschillende ontwikkelingen, debet zijn aan de verhogingen. ‘’SZF is onbeschoft bezig tegenover de particuliere verzekering. Zonder blikken of blozen en zonder rekening te houden met de zware depressie waarin de kleine ondernemers en zelfstandige winkeliers al een aantal jaren verkeren, is SZF overgegaan tot exorbitante verhoging van de tarieven voor vrijwillig verzekerden.
Dit is vrij ernstig en een dodelijke steek in de rug‘’, aldus de verklaring van de VSW.
Een bestuurslid van de vereniging zegt tegenover de krant, dat een heleboel particulieren door de daling van de koopkracht geen omzetten hebben.
‘’Met de verhoging van de verzekering zal dat moeilijk voor ons worden. De zelfstandige kleine winkeliers en supermarkthouders die met moeite de vaste lasten betalen, gaan zich niet kunnen verzekeren. SZF heeft totaal geen rekening gehouden met de financiële situatie die al jaren heerst ‘’, aldus het bestuurslid.
Volgens de VSW moest het SZF meer ruimte bieden zodat mensen zaken op orde konden stellen. Ook legt de vereniging uit, dat de medicijnklapper ongewijzigd moest blijven.
‘’SZF moet met onmiddellijke ingang de verhoging terugdraaien. De sector lijdt al onder alle andere verhogingen. Waarom niet een lichte verhoging, die in fasen wordt gedeeld. Maar dit is desavouering en vermoorden van de verzekerden. De enige inkomstenbron van de winkelier is de winst die ze maken. En dat is naar een minimum gedaald‘’, aldus de verklaring.
door Orsilia Dinge
 
The post VSW eist onmiddellijke terugdraaiing verhoogde SZF vrijwillige verzekering .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname