VSB: Kalmte, tact en ratio nodig in dispuut Politiebond en regering

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) roept de regering en de Surinaamse Politiebond (SPB) op om door tactvolle dialoog en rede een oplossing te vinden om uit de impasse te raken. De algemene ledenvergadering van de SPB heeft het vertrouwen in minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie opgezegd. De regering is een ultimatum gesteld om de minister te ontheffen, uiterlijk donderdag 12.00 uur. De VSB stelt dat ergere vormen van sociale onrust in onze fragiele economie zal meer kwaad doen dan goed. Er moet meer tact aan de dag gelegd te worden om tot een oplossing te komen.

Bericht VSB:
“Wij doen een speciale oproep aan de regering en de Surinaamse Politiebond om als waardige Surinamers met de nodige tact en professionaliteit met elkaar om de tafel te gaan. Alleen middels tactvolle dialoog en rede zal er een oplossing gevonden worden om uit de huidige impasse waarin partijen geraakt zijn te stappen.

Wij hebben alle begrip voor de onvrede bij de politie. Net als vele andere groepen in de samenleving is onvoldoende aandacht besteed aan hun noden en behoeften. Wij roepen de regering van Suriname daarom op, om juist deze speciale groepen die een bijzondere rol vervullen in de samenleving de nodige aandacht te geven. De huidige dreiging van staking van de Politiebond brengt extra risico voor de nationale veiligheid en rust in samenleving vooral vanwege de sociaal maatschappelijke malaise waarin wij ons nu bevinden.

Wij vragen de politie als rechtgeaarde Surinamers om zorgvuldig om te gaan met het recht op protest en staking, vanwege uw bijzondere rol als rust en ordehandhaver. Wij vragen vanwege uw bijzondere rol en verantwoordelijkheid, enige terughoudendheid te betrachten. Kies het pad van dialoog en grijpt u niet meteen naar het uiterste middel. Aan de Regering van Suriname doen wij het beroep om oor te hebben voor de politie die deze bijzondere rol vervult in de samenleving.

Ergere vormen van sociale onrust in onze fragiele economie zal meer kwaad doen dan goed. Er is nu reeds een negatief reisadvies naar Suriname. Investeerders in privéondernemingen uiten hun bezorgdheid en staan aan de vooravond negatieve maatregelen te treffen.  Landelijke distributie van goederen komen in gevaar vanwege onveilige situaties en wegbarricades.  Kortom de gevolgen van een grotere sociale onrust zijn niet te overzien en zullen de totale samenleving ernstiger schaden. Wij roepen partijen, Politiebond en de  regering, derhalve op om vanuit hun verantwoordelijkheid meer tact aan de dag te leggen om uit deze impasse te geraken.”

In een nader gesprek over het persbericht, zegt de voorzitter van de VSB, Bryan Renten, aan Suriname dat conflicten ongeacht de omvang en de aard, uiteindelijk aan de onderhandelingstafel worden opgelost. “Dat is een universeel gegeven. Het is nu zaak om te voorkomen dat deze conflicten zodanig uit de hand lopen dat partijen geen oplossing willen van het conflict maar vooral hun eigen gelijk willen hebben. Dus niet bereid meer zijn om water bij de wijn en geen concessies te doen, hetgeen in elk conflict absoluut belangrijk is. Oprecht en eerlijk leiderschap vereist juist dat je bereid bent om te komen tot een overeenstemming en dat het eigen eng belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van ons mooi Suriname. De komende weken zullen de oprechte Surinaamse leiders zich onderscheiden van de volgers en de leiders met een eigen agenda. God zij met ons Suriname”.