VRIJPOSTIGHEID GUYANA MOET AFGESTRAFT WORDEN

Al geruime tijd zegt de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, dat indien nodig, er juridische stappen ondernomen zullen worden tegen het gebruik van een verkeerde landkaart van Suriname. Momenteel wordt er volgens de bewindsman, zowel nationaal als internationaal, nog veel gebruik gemaakt van een verkeerde landkaart van Suriname. ‘’Dit zal gauw tot het verleden behoren’’, aldus Ramdin. Suriname werkt al geruime tijd eraan, dat de juiste landkaart van ons land, overal gebruikt wordt.  Hij zegt, dat een juiste versie van de kaart, ook aan de VN verstrekt zal worden. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de premier van Nederland, Mark Rutte, over de landkaart van Suriname. ‘’Er moet een kaart zijn, waarbij de begrenzing duidelijk wordt aangegeven‘’, aldus Ramdin.
Hij heeft altijd voet bij stuk gehouden, dat onze benadering is dat Tigri van Suriname is. Er bestaat geen twijfel over, we hebben het beeld van onze kaart op basis van onze historie en de anderen hebben hun eigen beeld, maar wat ons betreft, is het gebied Surinaams grondgebied. Nu er grenzen zijn, moeten wij ervoor zorgen dat die gerespecteerd worden en dat doe je door een traject uit te zetten, waar die grenzen worden vastgesteld. De brief die in 1975 door de toenmalige Nederlandse minister-president, drs. Joop M. den Uyl is getekend, geeft naar onze mening wel een goede weergave van de grenzen. Deze grens is al in de achttiende eeuw door de Staten-Generaal van de Verenigde Provinciën vastgelegd als grens tussen de koloniën Suriname en Berbice, die toen beide onder Nederlands bestuur stonden. Bij de overdracht van de koloniën Berbice, Demerary en Essequebo aan het Verenigd Koninkrijk in 1814/1815, is die grensligging nog eens in het overdrachtsverdrag bevestigd. Wij weten inmiddels dat deze kwestie niet alleen te maken heeft met het toe-eigenen van land, maar alles te maken heeft met de recente olievondsten voor de Guyanese kust. Verschillende gerenommeerde internationale instanties, verwachten dat Guyana een explosieve economische groei zal kennen. Het is allemaal meer dan duidelijk en het wordt hoog tijd dat de Surinaamse regering het vrijpostige gedrag van de Guyanese regering afstraft. Ramdin moet nu eindelijk zijn tanden laten zien en niet over zich heen laten lopen.
De geschiedenis
De Corantijnrivier ontspringt in het zuidwesten van Suriname uit het Acaraigebergte nabij de Braziliaanse grens. Het wordt ook de Boven-Corantijn of door de Guyanezen New River genoemd. Oostelijk loopt de Koeroenirivier, die met het gebied tussen de Boven-Corantijn het betwiste Guyanees-Surinaamse Tigri-gebied of New River Triangle vormt. De Corantijnrivier is inclusief de Boven-Corantijn tot aan de uitmonding in de Atlantische oceaan circa 724 km lang. De grens tussen Suriname en Guyana ligt op de linkeroever van de Corantijn, dus aan de Guyanese kant. Guyana beschouwde het midden van de rivier als grens, maar deze claim werd in een uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in 2007 verworpen in het voordeel van Suriname. De Corantijnrivier is over de gehele lengte en breedte Surinaams grondgebied, wat tijdens de onafhankelijkheid ook bevestigd is door de toenmalige minister-president van Nederland, Joop den Uyl. Het Nederlandse standpunt over de vastlegging van de grenzen van Suriname en vooral ook de zogenaamde betwiste gebieden, is in een officiële brief vastgelegd tijdens de overdracht van ons land.
 
The post VRIJPOSTIGHEID GUYANA MOET AFGESTRAFT WORDEN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname