Vrije lesuren voor het plegen van strafbare handelingen

Politie buurtmanagers van het ressort Uitvlugt R. Tevreden en R. Nibte, beiden majoor van politie, hebben gisteren een inval gepleegd in de dichtbij elkaar liggende scholen (Natin, Havo en STS 2), nadat er een melding binnen kwam, dat er aan de Ramsoedhweg in het ressort een groep van leerlingen van de voormelde scholen rondhing. De buurtmanagers werden bijgestaan door leden van het surveillanceteam Duisburglaan. Bij de actie van de politie, werden leerlingen betrapt op het veelvuldig gebruik van alcohol tijdens schooluren. De politie heeft gemerkt, dat vrije lesuren hiervoor misbruikt worden. De buurtmanagers troffen bij de controle leerlingen aan, bij het drinken van alcohol, hazardspelen, alsook drugs gebruik. Bij het zien van de politie lukte het enkelen te vluchten en de plaats onopgemerkt te verlaten. De politie trof bij de actie ook enkele bromfietsen aan, waarvan er geen bescheiden, getoond konden worden. Deze bromfietsen werden door een sleepbedrijf weggebracht naar de berging en zullen worden afgestaan aan de rechtmatige eigenaren, wanneer zij de nodige bescheiden kunnen overleggen.
De politie doet wederom een beroep op de schoolleidingen om andere maatregelen te treffen, wanneer scholieren vrije lesuren hebben, aangezien het bewezen is dat leerlingen van de vrije lesuren misbruik maken en ertoe overgaan tot het plegen van strafbare handelingen. Ook de ouders en of verzorgers wordt gevraagd, om met hun kinderen te blijven praten en hen te wijzen op de gevaren die er allemaal zijn of waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.
The post Vrije lesuren voor het plegen van strafbare handelingen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname