Vooruitgang in dialoog regering en SVJ

PARAMARIBO — De regeringstop en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) hebben maandag vooruitgang geboekt in het streven naar verbetering van de verhouding tussen de regering en de media. Tijdens een bespreking op het kabinet van de president kwam het tot de contouren van een gefaseerd traject met als ultieme doel vrije, ongehinderde informatievergaring door de pers en informatievoorziening aan de samenleving. Behalve president Chandrikapersad Santokhi n ook vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers Albert Ramdin en David Abiamofo aanwezig.

“Het doel van dit gesprek moet leiden tot een betere communicatie tussen regering en journalisten”
president Santokhi
Bij een eerdere ontmoeting met minister Ramdin was afgesproken dat een informele ontmoeting met de president en de vicepresident nodig was, om zaken te bespreken die hebben bijgedragen aan de verstoorde relatie en ook van invloed zijn geweest op de dramatische val van Suriname, met 33 plekken, op de internationale index voor persvrijheid.
President Santokhi gaf aan dat er alles aan gedaan moet worden om de verstoorde relatie te verbeteren. “Het doel van dit gesprek moet leiden tot een betere communicatie tussen regering en journalisten”, zei het staatshoofd. “We willen de oorzaken die hebben geleid tot de val op de internationale index dan ook goed bekijken en nagaan hoe onze positie te verbeteren.”
Brunswijk openhartig
Op vragen van vicepresident Brunswijk hoe de internationale persvrijheidsindexen tot stand komen, is uitleg gegeven over hoe de positie van landen wordt gemeten en bepaald door de internationale organisaties. En ook over welke rol de regering, media, journalisten en de samenleving daarbij spelen. De vicepresident besprak zijn standpunt openhartig en plaatste zijn kanttekeningen bij de boycot die tegen hem was uitgevoerd door journalisten en media. Aan het eind van het gesprek zegde hij toe normaal met journalisten te zullen communiceren of ervoor te zullen zorgen dat die worden doorverwezen naar een minister die de juiste informatie kan verschaffen.
Tijdens de ontmoeting  kwam ook naar voren dat van beide zijde er kwesties en standpunten zijn die verder besproken moeten worden. Afgesproken is gezamenlijk tot een basisdocument te komen, waarin het waarom en het doel van de dialoog wordt vastgelegd. Ook zullen daarin enkele actiepunten worden opgenomen die moeten leiden tot het gewenste resultaat.
Accrediteren journalisten
Een ervan is een gezamenlijke conferentie waarbij aandacht zal worden besteed aan hoe de beleving van de persvrijheid in Suriname zal worden gegarandeerd. Vanuit de regering is de wens uitgesproken dat de SVJ zelf ook werkt aan professionalisering van het journalistieke beroep en het accrediteren van journalisten. Dit werd onderschreven door de vertegenwoordigers van de SVJ. Daarnaast zal samengewerkt worden aan een structuur voor betere communicatie tijdens persconferenties.
President Santokhi heeft voorts enkele aspecten belicht die te maken hebben met het regeerbeleid en het hem niet altijd makkelijk maken meteen alle informatie te verstrekken via de onafhankelijke media. Soms is uit nationaal belang wat terughoudendheid geboden. Hieronder vallen zowel nationale als mondiale vraagstukken. De SVJ heeft benadrukt dat een open communicatie en informatieverstrekking naar de samenleving belangrijk is. Daarin hebben zowel de overheid of regering als de media en journalisten een verantwoordelijkheid.
Het staatshoofd, dat zich constructief opstelde, heeft beloofd ervoor te zullen zorgen dat meer dynamiek in de informatieverstrekking zal plaatsvinden. De president meldde dat een persconferentie van de regeringstop gepland staat voor 27 juni. Dan zal belangrijke informatie over het regeerbeleid met de samenleving worden gedeeld.
De SVJ-delegatie bestond uit voorzitter Vishmohanie Thomas, bestuurslid Raoul Lith en de leden Nita Ramcharan, Ivan Cairo en Wilfred Leeuwin. Bij het gesprek was ook Alven Roosveld, woordvoerder van de president, aanwezig.