Volksgezondheid ondersteunt eerste activiteit Stichting Isabelle

De leiding van het ministerie van Volksgezondheid heeft haar woord gehouden en de Stichting Isabelle ondersteund in haar eerste activiteit op 20 januari. Stichting In De Ruimte heeft als eerst een donatie ontvangen. Door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid werd op 17 januari de ondersteuningsbrief overhandigd aan de stichting Isabelle, waarin ondersteuning is toegezegd.
De Stichting In De Ruimte zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Elk mens heeft recht op gelijke kansen op ontwikkeling. Vanuit deze visie levert Stichting In de Ruimte een actieve bijdrage in het verzorgen, opvoeden en opleiden van mensen met een lichamelijke beperking in een positief christelijk milieu.
De donatie is gedaan voor achttien personen die momenteel daar verblijven. Het ministerie heeft zijn ondersteuning aangeboden in de vorm van enkele noodzakelijke voedingsmiddelen, water en handsanitizer ten behoeve van de doelgroep.