Volksgezondheid, Financiën, ziekenhuisraad en SZF overleggen over tariefaanpassing

PARAMARIBO — De ministeries van Volksgezondheid en Financiën en Planning zitten donderdag om de tafel met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en het Staatsziekenfonds (SZF) over tariefaanpassingen. SZF en NZR onderhandelen al geruime tijd over het aanpassen van de tarieven, maar er komt geen schot in de zaak.
Mede daardoor besloot het Diakonessenhuis om op 12 juli bekend te maken dat er vanaf 25 juli bijbetaling van patiënten zal worden gevraagd om “het verschil tussen de vergoeding van de zorgverzekeraars en de werkelijke kostprijs van de verrichtingen te dekken”. “Met deze maatregel streven wij naar veiligstelling van de kwalitatieve zorg”, schreef de directie.

“Cruciaal is dat verbetering aan loonstructuren binnen de zorg zo uniform mogelijk worden doorgevoerd”

Volksgezondheid zegt in het persbericht dat partijen donderdag in overleg treden om tot een oplossingsmodel te komen om de verdiencapaciteit van de ziekenhuizen structureel te verbeteren. “De regering van Suriname zet zich in om, binnen de mogelijkheden die er zijn, de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren”, wordt aangegeven.
Het ministerie schrijft donderdag ook een beroep te zullen doen op de NZR om, zo integraal als mogelijk, de waardering van zorgwerkers aan te passen. Volksgezondheid streeft naar een sector brede collectieve arbeidsovereenkomst voor zorgwerkers, zoals vervat in het nationaal plan ‘Vernieuwing gezondheidszorg 2025’. Cruciaal is volgens het ministerie dat verbetering aan loonstructuren binnen de zorg zo uniform mogelijk worden doorgevoerd.
Dat is ook één van de zorgpunten van Diakonessenhuis als niet overheidsziekenhuis. “Door het gebrek aan middelen kunnen wij ook onze gezondheidswerkers onvoldoende compenseren wat leidt tot vertrek van zeer toegewijde medewerkers naar zowel het buitenland als overheidsziekenhuizen met als gevolg verdere vermindering van de dienstverlening.” Diakonessenhuis schreef ook gebukt te gaan onder de “opgebouwde en hoog opgelopen openstaande rekeningen van het SZF en de overheid’.