Voedselveiligheid van essentieel belang voor volksgezondheid en exportverhoging

Minister Prahlad Sewdien, van Landbouw, Veeteelt en Visserij is van mening, dat het Instituut voor Voedselveiligheid belangrijk  is voor onze Volksgezondheid en om de export van onze producten te verhogen. Dit verklaarde hij voor aanvang van de Raad van Ministers. Volgens hem wordt er alles aan gedaan om de voedselveiligheid in ons land te garanderen.
De directeur van het viskeuringsinstituut neemt verlopig waar bij het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (NIVS) dat eind 2020 werd goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Er werd toentertijd een bestuur samengesteld, waarbij ook een sollicitatieoproep, om een directeur aan te stellen werd geplaatst.
Maar heeft die oproep helaas niets opgeleverd, omdat er volgens Sewdien niemand in Suriname is die voldoet aan de criteria. Sewdien verklaarde, dat er intussen laboratorium apparatuur aangeschaft is, om het werk voor wat betreft onze voedselveiligheid, uit te voeren. Zo zijn er onlangs verschillende producten verzameld om een proef te nemen met de nieuwe apparatuur, en om wederom een beeld te hebben, waar wij in ons land staan qua onze voedselveiligheid.
“Uit het onderzoek is gebleken, dat onze producten inderdaad bepaalde stoffen bevatten, die niet toegestaan zijn, maar het gaat ook om stoffen die niet in de handel voorkomen”, aldus Sewdien. Het is nog niet zeker, of er bepaalde stoffen binnen zijn gesmokkeld. Als wij bijvoorbeeld kijken naar Mariënburg, is de bodem hier en daar wel vervuild. Samen met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)  zullen er afspraken gemaakt worden, hoe wij samen die verschillende gebieden in kaart kunnen brengen, om vervolgens die gebieden te zuiveren. Volgens Sewdien kan het zo niet doorgaan, omdat wij daardoor onze eigen gezondheid in gevaar brengen, maar ook het risico lopen  de exportmarkt kwijt te raken.”Willen wij productieverhoging maar ook  export van onze producten, is herstel van gebieden een van de zaken de serieus aangepakt moeten worden”, aldus Sewdien.
The post Voedselveiligheid van essentieel belang voor volksgezondheid en exportverhoging .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname