VMSS doet tijdens onderhoud met regering voorstellen

De VMSS heeft tijdens gesprekken met maatschappelijke groeperingen, een onderhoud gehad met de regering. Centraal stond de visie en voorstellen van de VMSS over:- Verbetering van het huisvestingsvraagstuk onder studenten en pas afgestudeerden;- Werkgelegenheid creëren voor jong kader;- Ondernemerschap stimuleren onder afgestudeerden.

De regering heeft de voorstellen aangehoord en zijn afspraken gemaakt over verdere uitwerking en uitvoering. In grote lijnen zijn er voorstellen gedaan voor een transparante gronduitgiftebeleid, namelijk:- openbaar maken van vrije domeingronden en het publiceren van grondaanvragen in het Staatsblad;- uitgegeven gronden laten intekenen in een openbaar register en laten publiceren op een website van het ministerie, die toegankelijk moet zijn voor alle burgers;- de Grondkamer operationeel stellen om staatsbesluiten te helpen initiëren om duidelijke criteria vast te stellen voor spoedgevallen;- werkgroep installeren met als taak de achterstanden in grondaanvragen te listen en medoliteiten aan te dragen hoe deze achterstanden effectief en efficiënt in te lopen;- het gronduitgifteproces verbeteren door bij de indiening van een grondaanvraag een checklist te gebruiken om vast te stellen dat de grondaanvrager de relevante documenten heeft toegevoegd aan het verzoekschrift;- dependances instellen bij districten waar grondaanvraag relatief groot is, met inachtneming dat het aanvraagsysteem van de dependances aangesloten wordt op het centraal systeem van het hoofdkantoor;- voor een vlot verloop van grondaanvragen, op alle afdelingen waar grondaanvragen worden behandeld, leidinggevenden met de vereiste kwaliteiten en competenties benoemen.Eveneens zijn er voorstellen gedaan over de inzetbaarheid van ons kader zowel binnen de publieke als de private sector. Zulks ter behoud van onseigen kader in Suriname.  Ten aanzien van jong ondernemerschap, is technische ondersteuning gevraagd in het kader van opzetten van een Studenten Spaar en Kredietcoöperatie genaamd, Sparen Voor de Toekomst.Het bestuur van VMSS,Paul van Dun