“Vluchten vol met Indiërs naar Suriname, documenten niet in orde”

Diverse leden van De Nationale Assemblee (DNA) hebben de regering donderdag om duidelijkheid gevraagd over het vreemdelingenbeleid. Jennifer Vreedzaam (NDP) deelde mee dat zij een brief heeft geschreven naar de procureur-generaal over mensensmokkel. Er komen volgens haar vluchten vol met Indiërs naar Suriname, terwijl daarnaast Afrikanen worden gearresteerd in Albina.
Vreedzaam vroeg of dit toerisme is. Mahinder Jogi (VHP) zei dat zaken geïnsinueerd worden. Ebu Jones (NDP) zei hierop dat het geen insinuaties zijn en dat hij zelf heeft gezien dat op de vlucht van SLM op 8 januari 33 Indiërs op de vlucht waren.
Jones merkte op dat zij alleen met SLM komen en niet met KLM, omdat KLM strenge regels heeft. “Hoe kan het dat mensen niet toegelaten worden, omdat hun stukken niet in orde zijn? Hoe is dat mogelijk? Wat gebeurt er op Schiphol? Hoe zijn de mensen binnenkomen?” Jones zei dat de regering moet optreden en alle ruis moet weghalen als nu aangegeven wordt dat Indiërs en Haïtianen naar Suriname gehaald worden om de komende verkiezingen te beïnvloeden.
Patrick Kensenhuis (NDP) haalde aan dat met visumvrij reizen de regering toerisme wil stimuleren, maar dat er informatie is dat er al een hele tijd grote groepen komen uit India. “Gisteren is een groep van ongeveer 40 personen geland op de luchthaven met de SLM vlucht vanuit Amsterdam. Hun reisdocumenten waren niet in orde en zijn teruggestuurd”, zei Kensenhuis.
Hij vroeg wat het doel is van de komst, omdat het niet de eerste keer is dat grote groepen komen zonder geld en handbagage. Opmerkelijk is dat de mensen uiteindelijk bij het hoofdkwartier van de Militaire Politie (MP) moeten gaan om hun paspoorten af te halen. Kensenhuis zei dat het lijkt op mensensmokkel en dat we voorzichtig moeten zijn.
Ook Edward Belfort (ABOP) beaamde dat er al geruime tijd een drukte is bij het hoofdkwartier van de MP. Ook aan de Keizerstraat bij Vreemdelingenzaken heerst er drukte van voornamelijk Indiërs. Belfort wilde weten waarom de visumplicht is afgeschaft. De mensen zijn volgens hem geen toeristen en wilde weten met welke bedoeling ze hier komen.
Er ontstond een commotie in DNA toen Jogi opmerkte dat het leek alsof Vreedzaam, Jones, Belfort en Kensenhuis tegen de komst van Indiërs naar Suriname zijn. De vergadering moest tot tweemaal toe geschorst worden om de gemoederen tot rust te laten komen. Eerdergenoemde leden benadrukten dat zij nimmer die woorden in de mond hebben genomen en dat zij slechts duidelijkheid hebben gevraagd.
Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, riep op om de rust te bewaren en dat er geen dingen gezegd worden die zaken aanwakkeren. DNA-vicevoorzitter Dew Sharman die de vergadering op dat moment leidde riep ook op om zaken niet emotioneel te benaderen, maar om leiderschap te tonen in het aankaarten van zaken.
Jogi zei dat hij niemand heeft beschuldigd en niets heeft geïnsinueerd, maar slechts zijn mening heeft gegeven. “Wanneer mensen reizen naar Suriname moeten ze documenten hebben. Als de documenten niet correct zijn, zijn er autoriteiten die daarop letten en daarop toezien”, aldus Jogi.
Melvin Bouva (NDP) zei dat het mogelijk illegaal binnentreden van Suriname onder het mom van visumvrij reizen de aandacht moet hebben van elk DNA-lid en minister ongeacht waar ze vandaan komen. Hij vroeg de regering te kijken naar het visumbeleid.
“Met visumvrij reizen is de rode loper uitgerold voor bijna iedereen, maar als Surinamers een visum nodig hebben om naar Nederland of de VS te gaan worden ze geweigerd. De regering moet met Nederland onderhandelen hierover. Dit moet tot verleden behoren. Laten we reciprociteit hanteren”, stelde Jogi.