Vissers vrezen voor ernstige gevolgen oliewinning op zee

Een groep vissers heeft een brief gericht aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Hierin uit de groep haar bezorgdheid met betrekking tot de olie en gaswinning voor de kust. Volgens haar zou het nare gevolgen kunnen hebben voor de sector, en eisen zij op grond hiervan een onderzoek.
De vissers verwijzen naar Guyana dat momenteel kampt met een tekort aan vis en tracht nu Surinaamse visgronden te betreden.
Een ander voorbeeld is volgens de groep het West- Afrikaanse Ghana waar niet eens zoveel olie werd ontdekt als in Suriname, maar waar na olieboring en export geen vis meer te vinden is.
Het bedrijf dat momenteel bezig is met de boringen voor de kust kwam eerder met een verklaring hierover. Volgens dat bedrijf heeft onderzoek niet uitgewezen, dat het ontginnen van olie en gas, ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de visserij. Zij gaven aan, juist te willen investeren in de sector. Ook Staatsolie weersprak eerder deze geruchten.
Vanwege de visserijsector werd eerder een extern onderzoek geëist inzake de gevolgen.
Volgens de vertegenwoordigers uit deze sector dragen zij jaarlijks miljoenen SRD’s af aan de overheid, maar komt niets daarvan terug in de sector. De vissers willen verder weten, wat de visvoorraad is en hoelang en hoeveel vis er nog gevangen zal kunnen worden.
The post Vissers vrezen voor ernstige gevolgen oliewinning op zee .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname