Vier vreemdelingen ter zake overtreding vuurwapenwet aangehouden door politieBrokopondo

De politie van het bureau Brokopondo heeft in de avond van zondag 31 juli na een telefonischemelding vier vreemdelingen bij de aanmeerplaats Li Paw Sam in het distikt Brokopondoaangehouden.Volgens de melding verplaatsten deze vier verdachten, Ribeiro I. (38), Francisco R. (50),Feixeira D, (21) en Baia J. (36), zich eerder op de dag in twee voertuigen in het disrict. Zijhielden de bootsman voor dat zij voor werkzaamheden moesten zijn bij het goudveld Bakalo.Daar aangekomen, bleek niemand op de hoogte te zijn van hun aanwezigheid in het gebied enwerden zij terug gestuurd naar Afobaka. Aan de hand van hun verdachte houding werd de politiein kennis gesteld, die gelijk inspeelde op dde melding.Bij het zien van de wetsdienaren poogden de verdachten zich uit de voeten te maken, maarwerden door de politie aangehouden. Op hen werden aangetroffen en n beslag genomen scherpepatronen kaliber 9 mm, hagelpatronen kaliber 12, twee vuistvuurwapens van 9 mm, meerschotenjachtgeweer kaliber 12, enkelloop jachtgeweer kaliber 12, handschoenen, kledingstukken dievermoedelijk als maskers worden gebruikt en een aantal kleine scherpe voorwerpen.Op de vier verdachten die aangaven dat zij zich voor goudwinningsactiviteiten in het gebiedbevonden, werden echter geen goudwinningsmaterialen aangetroffen. Aangezien de politieeerder is geconfronteerd met soortgelijke gevallen, waarbij naderhand is gebleken dat verdachtenzich voor berovingen in het district bevonden, rees het vermoeden bij de wetsdienaren dat ook ditviertal zou toeslaan op de goudvelden.De vier verdachten, van wie drie hunner illegaal in het land blijken te zijn, werden tervoorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministeriezijn de vreemdelingen in verzekering gesteld.Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Vier vreemdelingen ter zake overtreding vuurwapenwet aangehouden door politieBrokopondo Korps Politie Suriname.