VHP ziet hand van Bouterse in protestacties

De VHP ontkomt niet aan de indruk dat de aangekondigde oorlog door oud-president en NDP-voorzitter Desi Bouterse tegen de regering aan de basis ligt van de zaken die zich thans voltrekken. Het komt ook over alsof bepaalde vakbonden en overige organisaties worden aangezet om polariserende standpunten in te nemen.
“Wij kunnen niet aannemen dat de oorlogsverklaring losstaat van de recente ontwikkelingen”, meldt het hoofdbestuur van de VHP in een persbericht. De partij doelt hiermee op de uitspraken van Bouterse onlangs in Nickerie waar hij de oorlog heeft verklaard aan de regering.
Op een hoofdbestuursvergadering, zondag, heeft de VHP zich gebogen over de actuele situatie in Suriname. Het hoofdbestuur heeft vastgesteld dat de president meteen handreiking heeft gedaan aan de organisatoren van het protest. Dit is het bewijs dat de regering samen met de organisatoren de problemen wil oplossen en geen confrontatie opzoekt. In een democratische rechtsstaat is dialoog het beste middel om problemen op te lossen.
Het is manifest dat de afwikkeling van het 8 decemberstrafproces een rol is gaan spelen bij de timing van de acties. Het hoger beroep in deze zaak ingesteld door Bouterse dient op 29 juli.
Het vermoeden bestaat dat de samenleving wederom wordt misleid om het hachje te redden van een persoon. De modus operandi is, de bevolking tegen elkaar opzetten naar analogie van de verdeel- en heerscultuur. Intussen zijn er in de straatacties betogers geïnfiltreerd die niet schromen om openlijke racistische uitlatingen te doen, en dat is zeer verwerpelijk.
De roep om de stekker eruit te halen is niet voorbijgegaan aan de partijleiding. Ook de diverse reacties daarop zijn opgemerkt door de partij. De oranjepartij is zich er terdege van bewust dat zij op dit moment de grootste politieke partij is in Suriname. Zij beseft als geen ander dat zij een leidende rol heeft in het inrichten van de toekomst van ons mooi land.
Daar de VHP zich bij de laatste verkiezingen als de grootste multi-etnische partij uit de bus is gekomen, wil zij een geruststellend woord uitspreken richting de totale samenleving. “Wij zullen als partij alles doen dat binnen ons vermogen ligt om de rechtsstaat te bewaken, de democratie te beschermen en onderlinge saamhorigheid en eenheid te bevorderen.”
De VHP volgt de actuele ontwikkelingen continu op de voet en waar nodig zal ze helpen monitoren om steeds weloverwogen acties te ondernemen om land en volk te beschermen.
“Wij zullen op basis van onze verantwoordelijkheid naar de natie blijven inzetten om datgene te doen die bevorderlijk is voor de gehele natie. Eng politiek belang bij ons is uit den boze. Nog minder zal het beschermen van een enkeling voor ons een sta-in-de-weg zijn om te doen wat goed is voor onze natie”, aldus het hoofdbestuur van de VHP in een verklaring.