VHP bij 2 jaar regering: Het zal goedkomen met Suriname

Het hoofdbestuur en de structuren van de VHP, feliciteren de regering, die vandaag precies twee jaar geleden is aangetreden. De vele beleidsresultaten van de afgelopen twee jaar zijn vervat in het boek: Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn.De regering onder leiding van president Chan Santokhi, trad een maand eerder aan omdat de vorige regering Bouterse, de salarissen van de ambtenaren, vakantiegeld, AOV, pensioenen, etc. niet kon betalen. Het land was berooid achtergelaten, dus een immense taak voor president Santokhi, om de financieel-economische crisis op het goede spoor te krijgen, zegt de VHP in een persbericht.Na de inventarisatie van de financiële positie van Suriname bleek al gauw dat de vorige regering een financiële ravage had aangericht. Dus de gang naar het IMF was onvermijdelijk. De regering voert nu een prudent beleid maar de oppositie is al geruime tijd bezig onrust te zaaien in de samenleving middels valse berichten te verspreiden.   

Door keihard te werken en het uitvoeren van het regeerakkoord, het Herstelplan en het IMF-programma, zijn goede beleidsresultaten neergezet. Dit alles kon gerealiseerd worden in goed overleg met sociaal maatschappelijke organisaties, vakbonden, het bedrijfsleven en functionele organisaties. Met het aantreden van de nieuwe regering onder leiding van president Santokhi, heeft Suriname weer een respectabele positie gekregen in de rij der naties. We krijgen nu veel steun van het buitenland.

“Wij kennen het karakter van president Santokhi, hij gaat geen enkele verantwoordelijkheid uit de weg, het is juist een grote uitdaging voor hem om het land weer gezond te maken. Echter, de slechte situatie en omstandigheden van het land zijn van dien aard dat de regering meer tijd nodig heeft voor het herstel van de Surinaamse economie en de financiële situatie. Een mooie toekomst ligt in het verschiet, maar dan moeten we harder gaan werken, zodat de beloftes die de regering heeft gedaan waar kan maken. Deze regering werkt beleidsmatig, planmatig en met een tijdslijn.”

Vertrekpunt van deze regering is 16 juli 2020. “Wij van de VHP zijn ervan overtuigd dat als we de gelederen sluiten, we over enkele jaren een prachtig land krijgen. Met goed leiderschap, eensgezindheid en vertrouwen kunnen we het land uit deze crisis  halen. We moeten met vereende kracht werken aan de opbouw van ons geliefd land Suriname. Verlies geen hoop, het zal goed komen met Suriname.”