Vervalste reçu’s niet in systemen van Financiën vervaardigd

De directeur van het ministerie van Financiën, Radj Parohi, heeft gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel verteld, dat de vervalste reçu’s waarmede miljoenen werden verduisterd, niet in de systemen van Financiën zijn vervaardigd. Het gaat om valse betaalopdrachten, die door derden aan de Centrale Bank zijn aangeboden, welke zijn gepasseerd in de systemen van de Centrale Bank en ook betaald.
Intern onderzoek is eigenlijk gestart, vanaf het moment van aangifte bij de politie, in deze fraudezaak. Belanghebbenden, hebben gelijk gebruik gemaakt, om de stappen van betaalprocessen bij de Centrale Bank te verscherpen, zodat de Centrale Bank ook meer toetsingskader heeft naar de echtheid van het stuk, en die gaan weer worden voortgezet en verscherpt.
‘’Controle zou je kunnen verscherpen, maar controle moet ook achteraf’’, benadrukte Parohi.
”Nu moeten in het systeem, voordat de uitbetaling plaatsvindt, daartussen nog een controle of enkele verificaties aanwezig zijn, zodat de daadwerkelijke opdrachten worden betaald en in die fase is de samenwerking van financiën en de Centrale Bank vereist”, aldus Parohi.
Volgens de directeur, gingen de betaalopdrachten via het secretariaat van de minister naar de Bank. Er gingen meer buitenlandse betalingen en heel weinig betaalopdrachten naar de Centrale Bank. Dit, omdat men voorheen gebruik maakte van De Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB), waarbij heel makkelijk betaalopdrachten konden worden uitgevoerd, zonder de onderliggende documenten.
Pihora stelde, dat er via diverse tussenrekeningen, betalingen zijn gedaan, ten laste van presentie van de staat, waarbij het nog niet duidelijk is of de staat daartoe opdracht heeft gegeven. Soms zijn er wel opdrachten gegeven voor betalingen en nu is gebleken dat er nergens er onderliggende documenten waren voorzien. Hiervoor is er nog een lopend onderzoek bij de SPSB. Het onderzoek moet dat nog uitwijzen.
De handtekening van de huidige directeur werd vervalst door de verdachten, die de geruchtmakende fraude gepleegd hebben. Het is heel toevallig, dat de persoon die, als hoofdverdachte wordt gezien, ook werkzaam is binnen het ministerie en een hoge functie bekleedt.
The post Vervalste reçu’s niet in systemen van Financiën vervaardigd .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname