Vervallen ID-kaarten geldig tot 31 december 2023

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft kort geleden aangegeven dat door de achterstallige productie bij de Servische leverancier Vlatacom, het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) momenteel te maken heeft met een tekort aan materiaal voor de aanmaak van e-ID-kaarten. Als gevolg hiervan is er een voorstel gedaan, een initiatiefwet in te dienen bij het parlement  om de e-ID-wetgeving te herzien. Gisteren is de ontwerpwet houdende wijziging van de ID-kaartenwet 2018 met 45 algemene stemmen in De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen. “Met de herziening van de wet, zullen de oude ID-kaarten geldig zijn tot 31 december 2023”, aldus Somohardjo.
Het ministerie van BiZa heeft in 2019 het traject van elektronische ID-kaarten (e-ID) ingezet. Alle voormalige identiteitskaarten zijn hierdoor op 17 maart 2022 automatisch vervallen. De minister vertelde, dat er een overeenkomst met Vlatacom getekend is, waardoor het niet mogelijk is om de overstap te maken naar een ander bedrijf. “We zijn op dit moment dus afhankelijk van Vlatacom, omdat de blanco kaarten al besteld en betaald zijn. De leverancier die belast is met de productie van blanco ID-kaarten, zet zich in om ons zo snel als mogelijk nog te voorzien.” Somohardjo benadrukte dat met de herziening van de wet, burgers voor het vervangen van een ID-kaart, wel zullen moeten betalen. “Burgers die na 14 mei 2022 een e-ID-kaart hebben aangevraagd, zullen alsnog moeten betalen”, aldus Somohardjo.
The post Vervallen ID-kaarten geldig tot 31 december 2023 .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname