Vertrouwenscrisis mede oorzaak van stijgende valutakoers, zegt Sham Binda

Na een jaar van redelijke stabiliteit is er afgelopen tijd weer onrust aan het front van de valutakoersen. Met name de vraag naar Amerikaanse dollars is groot, terwijl die moelijk of nauwelijks te verkrijgen zijn.
De stijgende dollarkoers wordt voor een belangrijk deel geweten aan de wereldwijde financiële crisis als gevolg van de oorlog in de Ukraïne. Maar volgens VHP-parlementariër Sham Binda gaat het ook om een vertrouwenscrisis vanwege het regeringsbeleid.
Aldus parlementariër Sham Binda, die geen heil ziet in voortzetting van het IMF-programma. Maar volgens Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zou stopzetten van het IMF-programma juist ervan getuigen dat men het daadwerkelijke probleem niet onderkend.
Aldus Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), vanmorgen in ABC Actueel.
{mp3}shambinda-wisselkoersen9sep22{/mp3}
{mp3}stevendebipersad-afmakenimfkuur9sep22{/mp3}