Vertrekkende passagier staande gehouden op Zanderij wegens openstaande verkeersboete

Een vertrekkende passagier die op het punt stond af te reizen naar Nederland is op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven door de politie van de Automatische Nummer Registratie Systeem Unit (ANRS) staande gehouden. Daarbij werd zij in kennis gesteld van het vonnis dat zij op haar naam had voor eerder begane verkeersovertredingen. De vrouw werd beboet, aangezien zij met een niet herkeurd voertuig had deelgenomen aan het verkeer en ook de maximum toegestane snelheid had overschreden.
De passagier werd in de gelegenheid gesteld om via het POS-systeem de boete te voldoen, aangezien zij geen contanten in SRD bij zich had. Na het voldoen van haar boete kon de vrouw haar reis voortzetten.
De politie werkt er dagelijks aan om gevonniste verkeersovertreders in beeld te brengen door adressen aan te doen, verkeersacties te houden en vertrekkende en aankomende passagiers op de luchthaven te controleren. Hierdoor kunnen de overtreders alsnog hun boetes betalen.
“Zij die geen gehoor geven aan de oproep van de politie zullen in hechtenis worden genomen. Indien u een verkeersovertreding hebt begaan en de politie u proces-verbaal heeft aangezegd, kunt u zich tijdens kantooruren en wel van 07.00 uur – 15:00 uur aanmelden op de afdeling ANRS om na te gaan als u een openstaand verkeersvonnis op uw naam heeft. U kunt deze ter plaatse voldoen op de afdeling ANRS die gevestigd is op het politiebureau Latour”, meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname (KPS).