Verlenging rijbewijzen laat langer op zich wachten

Al langer dan twee jaar, zijn honderden automobilisten voor het afhalen van hun rijbewijs na verlenging, meer dan eens onverrichte zake, naar de afdeling Rijbewijzen, van het Korps Politie Suriname geweest. Op de afdeling zelf, zijn de ambtenaren beleefd en zakelijk, echter gaat het in de behoorlijk lange wachtrijen grof aan toe, met onvriendelijke woorden, die de dienstdoende agenten naar de afhalers kunnen slingeren.
Hoewel bekend is dat een gebrek aan materiaal de oorzaak is, waarom rijbewijzen niet aangemaakt kunnen worden, blijft het een onaangenaam gevoel die bij de belanghebbende die eerder bij het afhalen van zijn/haar rijbewijs, een en bitse toon van de politie heeft moeten ondergaan. Er is door onze redactie getracht het hoofd Verkeer, Inspecteur Kartodikromo telefonisch te bereiken. Echter bleven onze pogingen vruchteloos.
Zoals de afdeling rijbewijzen van het KPS op haar website aangeeft, dat rijbewijzen die langer dan drie jaar zijn vervallen niet verlengt worden, maakt automobilisten ook bezorgd, omdat ze dan met een groot probleem geconfronteerd zullen worden.
The post Verlenging rijbewijzen laat langer op zich wachten .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname