Veiligheid leerkachten en leerlingen in het binnenland noodzakelijk

Minister Marie Levens, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat het veiligheidsaspect één van de belangrijkste reden is, waarom het ministerie de deuren van diverse scholen in het binnenland nog even dicht houdt.
Levens bevestigde dat op advies van belangrijke deskundigen, maar ook vanwege de aanhoudende hoge waterstand in het achterland, er rekening gehouden moet worden, met verschillende aspecten, en de deuren daarom tot nader order nog gesloten zijn.
Dit besluit is volgens Levens noodzakelijk om de veiligheid van de leerkrachten en leerlingen te waarborgen. Levens verklaarde dat  het ministerie eerst heeft  onderhandeld met de verschillende autoriteiten onder andere de kapiteins, NCCR en het BOG, die allemaal een belangrijke rol vervullen in deze kwestie. En op basis van hun gegevens, heeft het ministerie sancties kunnen treffen. “Hetzelfde geval hadden wij tijdens de Covid-19-uitbraak, waarbij scholen tijdelijk de deuren moesten sluiten, ook in die periode heeft het ministerie met de belangrijke autoriteiten onderhandeld. Het zijn de autoriteiten die bepalen, wat kan en wat niet kan”, aldus Levens.
Levens benadrukte, dat naarmate de veiligheidssituatie in het binnenland verbetert, het onderwijsproces per gebied zal worden hervat. De bewindsvrouwe  wil het risico nu niet nemen, omdat er volgens haar in het verleden zich ongevallen hebben voorgedaan  met leerkrachten, waarbij die  het leven hebben gelaten. Dat veroorzaakt  blijkbaar tot op heden emotionele schade bij andere leerkrachten. ‘’De situaties zijn vaak complexer dan men denkt’’, zegt de minister.
The post Veiligheid leerkachten en leerlingen in het binnenland noodzakelijk .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname