Veel mogelijkheden voor handel tussen Cuba – Suriname

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, had op 8 september jl. een onderhoud met de 1e viceminister van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen (MINCEX) van Cuba, Ana Teresita González Fraga. Het bezoek stond in het teken van de verdere uitbreiding van de commerciële relatie tussen Suriname en Cuba.
De Cubaanse delegatie bestond verder uit Alejandro Mustelier Jamora, directeur van Empresa Cubana Importadora de Alimentos (ALIMPORT), Janet Fernández Padilla, directeur Handelsbeleid met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, MINCEX en Eduardo Lázaro Escandell Santana, functionaris van het directoraat voor Midden-Amerika, Mexico en het Caribisch gebied van MINREX en Suriname expert. Namens Suriname was eveneens aanwezig de ambassadeur van Suriname in Cuba, Wendy Paulus-Aminta.
Beide ministers stonden stil bij de herdenking van 50 jaar relatie tussen de Caricom en Cuba, en gaven aan, voorstander te zijn van de verdere versteviging van die relatie. Wat de bilaterale relatie tussen Suriname en Cuba betreft, zei minister Ramdin, zich sterk te maken voor een oplossing van alle huidige problemen in de relatie en daarna de relatie uit te breiden. Ramdin zei verder, dat het nu de taak is van de Surinaamse ambassade te Cuba om op korte termijn te gaan praten met Cubaanse entiteiten teneinde het bedrijfsleven van beide landen dichter bij elkaar te brengen.
Tijdens het onderhoud kwam eveneens de deelname van de handels- en zakendelegatie aan de orde vanuit Suriname op de Internationale Handelsbeurs van Havana, FIHAV (14-18 november 2022), alsook de samenwerking tussen instanties in beide landen die belast zijn met de bevordering van de handel. Op het gebied van de internationale samenwerking zal de nadruk gelegd worden op niet-commerciële sectoren, waaronder, sport, cultuur, landbouw en people-to-people activiteiten. Na de openstaande schuldverrekening voor de Cubaanse medische brigade en de achterstallige collegegelden van de Surinaamse studenten, zal de relatie op het gebied van de gezondheidszorg worden hernieuwd, de relatie op andere gebieden worden uitgebreid, waaronder de ontwikkeling van de traditionele geneeswijze. Ook zal worden nagegaan met het bedrijf Alimport welke overige Surinaamse producten verhandeld kunnen worden en welke andere samenwerkingsgebieden bekeken kunnen worden. Alimport gaf aan, dat Cuba jaarlijks 400.000 ton aan rijst importeert en interesse heeft in het importeren van 4000 ton rijst uit Suriname. Tenslotte werden ook de mogelijkheden op het gebied van toerisme besproken, waaronder een directe vliegverbinding tussen Suriname en verschillende Cubaanse provincies, welke een belangrijke factor is om de handel te bevorderen. Multidestination Tourism kan hierdoor ook ontwikkeld worden, gelet op het verschil in het toerismepakket tussen Suriname (jungle-toerisme) en Cuba (strand-toerisme). De mogelijkheid voor het optreden van Cubaanse muziekgroepen in Suriname wordt eveneens bekeken. Volgens eerste viceminister González Fraga, bieden de recente economische hervormingen te Cuba meer mogelijkheden voor buitenlandse ondernemers. De mogelijkheden voor de faciliterende rol hierbij van de ambassade van Suriname te Cuba, zijn eveneens besproken.
The post Veel mogelijkheden voor handel tussen Cuba – Suriname .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname