Vanaf medio augustus gronduitgifte aan online geregistreerden

President Chandrikapersad Santokhi zei afgelopen week in een interview met een lokaal medium dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), rond medio augustus zal overgaan tot de uitgifte van bijkans 5000 percelen aan online geregistreerden. Volgens de president zijn de percelen reeds in alle districten in kaart gebracht, en gaat het merendeels om bouwkavels. De overige gronden zullen worden uitbesteed voor tuinbouw en veeteelt, aldus het staatshoofd. De uitgifte van de percelen is onderdeel van het woningbouwtraject dat door de regering bij haar aantreden was beloofd.
Volgens de president hebben ongeveer 70.000 mensen zich online geregistreerd, terwijl ongeveer 30.000 mensen dit hebben gedaan via officiële documentatie. “We hebben de mensen al in kaart gebracht en gekeken naar de degenen die dit het hardst nodig hebben. De mensen die voor tuinbouw hebben aangevraagd, hebben mogelijk al een perceel, dus zullen we de voorkeur moeten geven aan degenen die hebben aangevraagd voor bebouwing”, aldus de president.
Santokhi zei samen met de minister te hebben gezeten en alle gronden te hebben verdeeld. “De eerste 5000 mensen komen in aanmerking. We gaan gronden blijven zoeken zodat een ieder kan krijgen”, aldus Santokhi. Volgens Santokhi zullen er maatregelen getroffen worden bij het grondbeleid. Zo zullen volgens hem onrechtmatig verkregen gronden ingetrokken worden en zal grond die voor andere doeleinden wordt gebruikt  dan op de beschikking is aangegeven worden teruggenomen. “We gaan ook kijken welke mogelijkheden we met de banken kunnen bespreken om het bouwen voor de burgers te vergemakkelijken”, aldus de president.
The post Vanaf medio augustus gronduitgifte aan online geregistreerden .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname