Van Dijk-Silos: Benoemen hoofdstembureaus in strijd met wet

De jurist tevens ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, is niet te spreken over dat Binnenlandse Zaken vrijdag hoofdstembureaus wil instellen voor de komende verkiezingen. Dit is volkomen fout, want er zijn geen grenzen van de kiesdistricten aangezien artikelen 9 (zetelverdeling) en 24 (districtsgrenzen) van de Kiesregeling onverbindend zijn verklaard door het Constitutioneel Hof (CHof). De grenzen van de kiesdistricten moeten opnieuw worden vastgesteld. Op grond hiervan kunnen er geen hoofdstembureaus worden ingesteld, beklemtoont Van Dijk-Silos tegenover Suriname.

Van Dijk-Silos concludeert door deze stap van minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken dat de regering niet van plan is de beslissing van het Chof uit te voeren. De grondwet wordt gewoon vertrapt, meent de ex OKB voorzitter. In artikel 144 van de grondwet staat dat Ingeval het CHof oordeelt dat er strijdigheid is met één of meer bepalingen van de grondwet, de wet of worden gedeelten daarvan onverbindend zijn. De twee artikelen zijn ook in strijd met internationale verdragen. De kiesdistricten dienen opnieuw te worden vastgesteld. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen er geen hoofdstembureaus worden ingevuld.

Minister Somohardjo om een reactie gevraagd, zegt aan Suriname dat zijn departement conform de wettelijke taakstelling de verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie van de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Voor elk kiesdistrict moet een hoofdstembureau worden ingesteld. “In het vorige jaar bijvoorbeeld heeft reeds de installatie van de hoofdstembureaus voor de kiesdistricten Brokopondo en Sipaliwini plaatsgevonden en het is belangrijk dat ook de andere hoofdstembureaus formeel worden geïnstalleerd”, stelt Somohardjo.

De voortgang van de installatie van de overige hoofdstembureaus is belangrijk mede op grond van verschillende meldingen van districtscommissariaten alsook een schrijven van het Centraal Hoofdstembureau over opengevallen plekken die zijn ontstaan in de regionale organen door ontslag en of overlijden van gekozen leden. Op basis van artikel 137 lid 2 van de Kiesregeling dient de voorzitter van het hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict, de  president, het OKB en het Centraal Hoofdstembureau hiervan in kennis te stellen, zodat in de opengevallen plekken kan worden voorzien. De bewindsman voert aan dat de installatie van de hoofdstembureaus een noodzaak zijn. Het gaat om voorbereidingswerkzaamheden vanuit het ministerie. Op basis van presidentiële resoluties worden de hoofdstembureaus geïnstalleerd. Indien zaken later duidelijker worden, zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht, merkt Somohardjo op.

Van Dijk-Silos voert aan dat deze regering geen rekening houdt met de rechtsstaat, wet en recht. De twee artikelen zijn buiten werking en daar dient rekening gehouden mee te worden. “De regering heeft duidelijk lak aan het besluit en het volk. Dit allemaal kan leiden tot een crisis in het land als al a dol hoofdstembureaus worden benoemd”, merkt de jurist op. De kiesdistricten zullen anders samengesteld moeten worden en op grond daarvan kunnen er geen hoofdstembureaus worden ingesteld op basis van grenzen die niet meer bestaan.

“De minister moet met de meeste spoed stoppen hiermee, want de wet wordt met de voeten getreden”, benadrukt de ex OKB voorzitter. Zolang de Kiesregeling niet is aangepast kunnen er ook geen verkiezingen worden gehouden. Het volk moet volgens Van Dijk-Silos in opstand komen want de wet wordt vertrapt. “De kiesdistricten bestaan de facto en de jure niet vanwege de onverbindendheid van artikel 24 van de Kiesregeling. Dus kun je vanaf 5 augustus 2022 geen hoofdstembureaus installeren”, stelt de jurist resoluut.