Valuta interventie CBvS op komst

Koers ver boven SRD 27
De regering is  bezig de optie te bekijken om via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) valuta-interventies te plegen op de valuta markt om de stijging van de wisselkoers van de afgelopen paar weken te bedwingen. Men is hierover in nauw overleg met de IMF. De wisselkoers staat sedert mei onder opwaartse druk en is in de afgelopen drie weken van rond de SRD 24,50 ondertussen gestegen tot ver boven de SRD 27 voor de US-dollar. De CBvS noteerde vrijdag aan het eind van de werkweek een koers van SRD 27,37 voor de US-dollar. De Euro noteerde  SRD 26,42. Tegen de achtergrond van de onstuimige koersbewegingen van de afgelopen weken heeft de regeringsraad woensdag besloten tot een aantal maatregelen die het aanbod op de valutamarkt positief moeten gaan beïnvloeden. Naast de invoering van de 35 % retentieregeling voor exporten en aanpassing van de regeling bij deviezenuitvoer, wordt ook gekeken naar valuta-interventies via de CBvS.
Valuta-interventie onder strakke IMF-voorwaarden
Valuta-interventies door de CBvS zullen echter niet meer plaatsvinden zoals die bekend is van vόόr de IMF-periode. Toen kon de CBvS rechtstreeks valuta op de markt brengen om koersstijgingen te bedwingen. In het overeengekomen IMF-programma is geregeld dat valuta-interventies slechts mag bij een uitzonderlijk omstandigheid. Die uitzonderlijke omstandigheid is expliciet genoemd. “..de Centrale Bank van Suriname zal zich onthouden van valuta-interventies, behalve in gevallen waarbij er sprake is van verstoring van marktomstandigheden”, zo staat in de documenten zoals met IMF is overeengekomen. De verkoop van vreemde valuta door de CBvS is slechts toegestaan in gevallen waarbij de wisselkoers dagelijks met meer dan 2 % deprecieert. In dergelijk geval bestaat de mogelijkheid voor de CBvS om gedurende de loop van de dag een bedrag van maximaal US$ 2 miljoen te verkopen. De verkoop dient echter door middel van veilingen onder de algemene banken plaats te vinden. Het geld komt direct uit de internationale monetaire reserves. Valuta-interventies mogen per kwartaal het maximaal bedrag van US$ 20 miljoen niet overschrijden. 
Onderling verwijt monetaire autoriteiten
De afgelopen week bleek overduidelijk dat de twee monetaire autoriteiten in het land, met name de CBvS en het miniserie van Financiën c.q. de regering niet altijd op één lijn staan als het gaat om het nemen van koersbeheersende maatregelen en de “timing” daarvan. Ondanks de dagelijkse stijging van de wisselkoers met soms 40 tot 50 ct. sedert 19 augustus toonde de CBvS een zekere terughoudendheid  om valuta-interventies te plegen. De reden van deze terughoudendheid is onduidelijk. De dagelijkse koersdepreciatie heeft de IMF treshold van 2 % misschien net niet overschreden, maar was er wel dagelijks heel dichtbij. Bovendien vertoonde de dagelijkse koersnoteringen een aanhoudende trend van de mate van de koersstijging. De terughoudendheid van de CBvS heeft bij de regering tot irritaties geleid. Vorige week heeft ze in een CDS-bericht de CBvS gebrek aan leiderschap verweten. De regering riep indirect de CBvS  op zijn verantwoordelijkheid te nemen bij de beteugeling van de koers. Valuta-interventies is een verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de CBvS.  
CBvS zegt haar deel te doen
De CBvS heeft een week of twee geleden op haar website laten weten welke maatregelen matregelen ze uit hoofde van haar bevoegdheden heeft getroffen om het aanbod op de valutamarkt positief te beïnvloeden. Ze noemde onder andere de instructie naar de banken toe om hun vreemde valuta positie te verlagen. Geldverschepingen naar het buitenland om het probleem van giralisering aan te pakken heeft ze hervat en zal regelmatiger plaatsvinden. Andere maatregelen liggen volgens haar op het bord van de regering. De invoering van de algemene 35 % retentieregeling voor exporten en de verlaging van het maximum bedrag zonder vergunning bij deviezenuitvoer, zijn belangrijke maatregelen die al weken bij een ieder bekend zijn. Pas afgelopen woensdag heeft de regering in de regeringsraad het besluit hiertoe genomen. De CBvS heeft eerder erop gewezen dat ze extra overtollige liquiditeiten in het bankensysteem niet tijdig en in voldoende mate kan afromen, en zodoende de koers en daarmee de inflatie te bedwingen. De extra overtollige geldhoeveelheden (SRD’s) in omloop komt door gestegen overheidsuitgaven. Dit komt door de marktontwikkelingen in de wereld en de verhoging van de loonuitgaven. De CBvS wees op de groeiende discrepantie tussen overheidsinkomsten en –uitgaven, welke van grote invloed zijn op de koersontwikkelingen en daarmee de inflatie. Er zou daaraan gewerkt moeten worden. De CBvS wees toen, zoals de regering nu doet, op een goede samenspel tussen de monetaire autoriteiten en andere betrokkenen bij het tijdig nemen van maatregelen om de koers te beteugelen. Opmerkelijk is dat het communiqué van de CBvS waarin de hiervoren aangehaalde zaken staan opgenomen intussen van haar website is gehaald.-.