Vakcentrale C-47 stelt regering ultimatum

PARAMARIBO — De vakcentale C-47 heeft in een brief aan president Santokhi een ultimatum van twee weken gesteld aan de regering om de verhoging van de energietarieven terug te draaien. De eerste verhoging van 15 procent is reeds ingegaan en de tweede verhoging van 10 procent per 1 september zijn tegen de afspraken gemaakt met de sociale partners.
De president wordt erop gewezen dat is afgesproken om het rapport van Ernst en Young, waarin is opgenomen het traject om een kostenefficiënter tarief vast te stellen, eerst uit te voeren en daarna te komen tot een eventuele aanpassing van de energietarieven.
Wat wij merken is dat men is afgestapt van deze afspraak zonder daarover met sociale partners terug te koppelen. Ook tijdens de prese