Vaag gedoe

De agenda die de regering zal afwerken tijdens het bezoek van de Nederlandse-delegatie onder leiding van minister-president Rutte was onderwerp van gesprek tussen gepensioneerde topambtenaren met een actiefpartijpolitiekverleden.
Stelt weinig voor
“Inhoudelijk stelt de voorlichting rond het Rutte-bezoek weinig voor. Volgens het programma zal de minister-president Rutte een gesprek met Surinaamse jongeren aangaan. Er wordt nergens gesproken over het Nationaal Jeugdparlement, waarvan de laatste tijd niets worden gehoord. Wie zal de jongeren vertegenwoordigen?”
Blauwe vriendjes?
“Ik ben benieuwd naar de samenstelling van de Surinaamse jongerendelegatie. De namen van de betrokken organisaties en personen zij onbekend. Hoe heeft de selectie plaatsgevonden? Wordt de praatgroep uitgemaakt door een paar blauwe vriendjes en vriendinnetjes van politieke medestanders?”
Petitie?
“Joost mag weten wat er ter sprake zal worden gebracht. Valt de ontmoeting onder de vlag van vriendschappelijke ontmoeting? Zal er een petitie worden aangeboden. Het heeft er niet veel van, dat er gemeenschappelijke standpunten zwart op wit zijn gesteld. Dat het om een babbeltje, wat ter tafel komt gaar. Er lijkt geen sprake te zijn van gemeenschappelijke standpunten. Het is een vaag gedoe.”
Verwachtingen
“Wat hebben de Surinaamse jongeren aan Nederland te bieden en omgekeerd? Wat verwacht Suriname en de naar voren geschoven organisaties en personen van het jongerengesprek met de premier van Nederland? Kijken zij uit naar spiegeltjes en kraaltjes?”
HD