Ultimatum Organic aan regering verloopt vandaag

Het ultimatum van 48 uur dat Organic gesteld heeft maandag aan de regering, verloopt vandaag. Sommige van de eisen kunnen met pennenstreek worden ingewilligd, meent de organisatie. Vandaag gaat de derde dag van het protest in. Er zal gedemonstreerd worden bij het kabinet van de president. Indien niet aan de eisen worden voldaan, zal Organic vanaf donderdag op straat slapen. 

Afgelopen maandag heeft Organic besloten actie te voeren tegen het beleid van regering. “Simpel, omdat het volk pinaart terwijl ons een ander traject was toegezegd. Wij zijn op geen enkele wijze uit op wanorde, maar maken wel gebruik van ons democratisch recht om onze mening te uiten omdat we weten dat velen het zwaar voelen. Als u hardleers bent, moeten wij schreeuwen.

Wij eisen goed, transparant bestuur en om zulks af te dwingen zijn er zeven redelijke punten genoemd maandag waarop wij binnen 48 uur een reactie willen. Bepaalde beslissingen zijn met een pennenstreep genomen en ondertekend, en kunnen dus ook stante pede worden herroepen. Wat wij zien is dat er maatregelen genomen worden om gaten in de begroting op te vullen door te schuiven met gelden van de ene naar de andere post, en zo wordt geprobeerd zaken draaiende te houden. Echter is de regering daar totaal niet eerlijk en transparant over. En solt constant met het volk door mooie verhalen op te hangen en te denken dat iedereen buiten deze kleine kring dom is.

Twee maatregelen zijn op dit moment zeer funest voor het volk, dat al zoveel heeft moeten inleveren. Dat zijn de oneigenlijke verhogingen van het EBS-tarief. Door experts is dit uitgerekend en is gebleken dat Staatsolie veel te veel vraagt voor geleverde stroom, wat vervolgens wordt afgewenteld op het volk. De schijnbewegingen van de EAS voor uitgestelde subjectsubsidie zijn een lokkertje, en een doolhof voor de kleine gebruiker. 

De andere is de steeds maar verhoogde benzineprijzen, waardoor mensen de auto moeten laten staan terwijl het openbaar vervoer – na twee jaar – nog geen enkele richting verbetering doormaakt. Door niet helder te zijn over het benzinebeleid, zien we al aankomen dat er grote problemen ontstaan, zoals de nu al geconstateerde lange rijen bij bepaalde pompen. En waar blijven de maatregelen tegen de enorme benzinesmokkel.    Regering: dit zijn overduidelijke signalen van onvoldoende sturing van beleid.Op het bedrijfsleven doen we een beroep om ons in de komende dagen te ondersteunen door werknemers de gelegenheid te bieden te protesteren, want ook u voelt het, zeker wat twee bovengenoemde zaken aangaat. Veel arbeidsplaatsen zijn al verloren gegaan, hoeveel moeten er nog volgen?

In de reactie van de president is aangegeven dat er orde op zaken worden gesteld, zonder enige termijn te verbinden aan deze toezeggingen. Zolang we geen concrete handelingen zien, gaan wij door. We kijken uit naar vandaag. Vanaf donderdag zullen wij op straat slapen om onze eisen kracht bij te zetten en verwachten onmiddellijke actie vanuit de regering. 

Vandaag zijn wij om 10:00 uur bij het kabinet van de vicepresident en wij verwachten dat de (voor de RVM aanwezige) ministers het volk te woord zullen staan. Zij zitten daar dankzij de Surinamers en worden betaald uit de belastinggelden. Het dienen van Suriname is hun opdracht, zoals beloofd en toegezegd in de eedaflegging.”