UITBAGGEREN VAARGEUL EN AANPAK ILLEGALE EXPORT RONDHOUT

Het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier is sinds 2021 in handen van De Boer-Boskalis Joint Venture tot een diepte van 4.5 meters, die in januari 2022 is bereikt. Het ministerie van Openbare Werken heeft afgelopen week laten weten dat het baggerbedrijf momenteel bezig is met het onderhoudsbaggeren. Deze werkzaamheden duren tot oktober 2022 en kosten bijkans USD 370 duizend per maand, wat neerkomt op USD 4.5 miljoen per jaar. Het initieel doel was om de vaargeul over een lengte van 68 km uit te baggeren tot een diepte van 4.5 meters en dat is reeds bewerkstelligd. Binnenkort wordt een aanbesteding gehouden voor het uitdiepen van de vaargeul van de Surinamerivier tot 5.5 meters inclusief onderhoud. Vanwege milieueisen mag tot september niet worden gebaggerd. Het uitbaggeren tot 5.5 meters start in oktober en duurt ongeveer tien maanden. De kosten hiervoor bedragen ongeveer USD 35 miljoen en worden gefinancierd door het consortium van banken in Suriname en het ministerie van Openbare Werken. Het werk en de onderhoudswerkzaamheden zouden vijf jaar in beslag nemen en de kosten, ad. USD 58 miljoen, worden uiteindelijk door Suriname gefinancierd.
Keerpunt blijft van mening, dat de vaargeul allang uitgebaggerd diende te worden voor het stimuleren van de productiesector. Maar wij hebben de indruk, dat wij nog steeds waakzaam moeten blijven voor partijen die erg happig zijn om onze vaargeul uit te diepen, omdat zij het hebben gemunt op de voordelen die komen in de vorm van grotere schepen die ons tropisch hardhout kunnen wegdragen. Tot nu toe vertrekken er wekelijks grote schepen met boomstammen (vanaf Suralco-haven, DP-haven, Kuldipsinghhaven en Jules Essed haven). Dit is niet altijd hout dat volledig is gecontroleerd en zorgt nog steeds voor grote hoeveelheden aan houtsmokkel. Daarnaast worden deze houtblokken ook gebruikt om andere illegale goederen zoals drugs te smokkelen.
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) organiseerde onlangs in mei een discussieavond waar er uitgebreid aandacht besteed werd aan het feit dat Suriname moet stoppen met het exporteren van rondhout. We kunnen namelijk als land veel meer verdienen als we zelf de productie en export van verwerkt hout ter hand nemen. De VES onderbouwde haar argumenten, door te stellen dat ruim 70 procent van de boom blijft liggen na het vellen of niet wordt verwerkt na het verzagen. Momenteel vindt er veel verspilling plaats, want er wordt nog geen 35 procent van de boom gebruikt om geld te verdienen. Tijdens deze VES-bijeenkomst kwam ook naar voren, dat het exporteren van rondhout op grote schaal illegaal plaatsvindt. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vorig jaar in april gezegd, dat de houtsmokkelaars beboet zullen worden. Deze uitspraak deed hij in het kader van de 100 containers met illegaal hout die in die periode waren onderschept op de Dr. Jules Sedney Haven. Daarna werden de tien verdachten in december van hetzelfde jaar, voorlopig in vrijheid gesteld. Vervolgens heeft de media weinig tot niets meer vernomen met betrekking tot deze zaak. Zo gaat het vaker in dit land. Hoe wil je dat deze illegaliteit wordt aangepakt, als de straffen niet eens op een behoorlijke wijze worden opgelegd. Wij zijn van mening, dat alles valt en staat met ordehandhaving, goed bestuur en optimale controle binnen deze sector. Zolang deze zaken niet in orde zijn, zal de illegale sector blijven groeien, want niemand neemt je serieus. De grote boys zullen kleine boys voor hun karretje blijven spannen.
 
The post UITBAGGEREN VAARGEUL EN AANPAK ILLEGALE EXPORT RONDHOUT .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname