Tuchtrechterscursus moet discipline binnen Defensie terugbrengen

Minister Krishna Mathoera van Defensie vindt het belangrijk dat regels binnen het Nationaal Leger worden nageleefd. Een legerorganisatie staat en valt volgens haar met discipline. “Wanneer de regels worden nageleefd, krijg je kwaliteit en gezag binnen de organisatie en heb je dan ook een goed imago.” Zo stelde de minister op 19 januari bij de start van de Tuchtrechterscursus bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO).
Met de cursus wordt onder meer beoogd dat de waarden en normen binnen de organisatie worden gewaarborgd en bevorderd. Minister Mathoera zegt dat integriteitsschendingen en normovertredingen, waaronder huiselijk geweld, betrokkenheid bij strafbaar delicten, verzaken van de plicht bij de bewaking van objecten en laat of helemaal niet op het werk verschijnen een immense impact kunnen hebben op de organisatie indien niet corrigerend wordt opgetreden.
De bewindsvrouw is ervan overtuigd dat de cursus zal bijdragen aan een professionele, kundige en krachtige defensieorganisatie. Aan de Tuchtrechterscursus, die na 30 jaar weer wordt gehouden, nemen achttien hoge officieren deel. Het geheel duurt twee maanden. Hierbij zullen de kennis en vaardigheden van de cursisten verder worden aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces.
Bevelhebber Werner Kioe A Sen meent dat de normen binnen het leger niet echt strak worden gehanteerd. Het is daarom belangrijk dat er beter leiderschap wordt getoond. Hij is ingenomen met het feit dat er ook vakken zijn opgenomen met betrekking tot psychologie, ethiek en integriteit.
De laatste Tuchtrechterscursus dateert van de jaren negentig waarna de legerleiding on the job heeft geleerd hoe het tuchtproces toe te passen en kwesties te behandelen. “Dit zorgt ervoor dat eenieder naar zijn inzicht handelt. Met deze cursus is het de bedoeling dat wij standaardisatie krijgen,” aldus de bevelhebber.