Tuchtrechterscursus moet bijdragen aan discipline in leger

De Tuchtrechterscursus is na ruim 30 jaar met 18 cursisten weer van start gegaan bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). Tijdens deze cursus zullen de kennis en vaardigheden van de militairen tot straffen bevoegde/beklagmeerdere verder worden aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. De cursus duurt 2 maanden.Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, geeft aan dat de cursus ook tot doel heeft het waarborgen en bevorderen van de waarden en normen binnen de organisatie. Legerbevelhebber kolonel Werner Kioe A Sen zegt dat het Nationaal Leger de grootste afnemer is van het IDO. Hij vindt het belangrijk dat er beter leiderschap wordt getoond, daar er bij het leger, dat een weerspiegeling is van de samenleving, niet echt strak wordt omgegaan met de normen. In de cursus zijn vakken met betrekking tot psychologie, ethiek en integriteit opgenomen.Voor de eerste groep cursisten vanuit legerleiding en de top, die al bekend zijn met de materie van het tuchtrecht, zal deze cursus meer als herhaling dienen. Het gaat in totaal om drie groepen. “De laatste Tuchtrechterscursus was van de jaren negentig en wij allemaal hebben daarna on the job geleerd hoe het tuchtproces toe te passen en cases te behandelen. Dit zorgt ervoor dat eenieder naar zijn inzicht handelt. Met deze cursus is het de bedoeling dat wij standaardisatie krijgen”, aldus Kioe A Sen.Minister Krishna Mathoera van Defensie is ervan overtuigd dat deze cursus zal bijdragen aan een professionele, kundige en krachtige defensieorganisatie. Zij zei in haar toespraak dat een legerorganisatie staat en valt met discipline. “Wanneer de regels worden nageleefd, krijg je kwaliteit en gezag binnen de organisatie en heb je dan ook een goed imago. Dat betekent ook dat wij onze plicht jegens derden op een kwalitatief verantwoorde manier kunnen nakomen.”