‘Transvaal had de SVB al tig keren gevraagd om de statuten te wijzigen’

door Marinio Balsemhof
PARAMARIBO — Transvaal-voorzitter Anand Pherai is blij dat de Wereldvoetbalbond (Fifa) en de regionale overkoepeling Concacaf zich bemoeien met de situatie bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB). In een schrijven aan de nationale bond maken de twee organisaties duidelijk dat ze zich ernstig zorgen maken over de ontstane situatie en een delegatie naar Suriname afvaardigen om met alle belanghebbenden te praten.
Het rommelt al een tijdje bij de SVB. Al enkele maanden is er een impasse tussen het hoofdbestuur en de leden, die uiteindelijk erin resulteerde dat er vervroegde bestuursverkiezingen werden beloofd. Echter, omdat de vernieuwingsbeweging vond dat het bestuur-John Krishnadath geen haast maakte, besloot ze maandag een algemene ledenvergadering uit te schrijven met als agendapunt bestuursverkiezingen.

“De leden moeten stemmen op kandidaten die gekwalificeerd zijn en hun hart op de juiste plek hebben voor het ontwikkelen van het voetbal op elk niveau”

Het hoofdbestuur was daar niet van gediend en spande een kort geding aan tegen de ontevreden leden. Voor de rechter kwamen partijen overeen dat de bestuursverkiezingen op 27 augustus worden gehouden. Er zijn wat voorstellen gedaan die moeten worden uitgewerkt, maar vanwege de persstilte die is overeengekomen zijn die vooralsnog onbekend.
Statuten
In elk geval eisen de Fifa en Concacaf dat de statuten en het verkiezingsreglement van de SVB moeten worden aangepast en in lijn moeten zijn met die van de internationale en regionale overkoepeling. Pherai is daar ingenomen over, omdat volgens hem Transvaal en andere leden al jaren vragen naar verandering en upgrading van de statuten, maar dat het bondsbestuur daar geen werk van heeft gemaakt. Volgens hem is de vereiste van de Fifa dat een bestuur niet meer dan twee zittingstermijnen mag aanblijven. “En dat is de belangrijkste reden dat de SVB geen haast daarbij heeft gezet.”
Een andere reden waarom Pherai aandringt op herziening en aanpassing van de statuten is vanwege de introductie van het profvoetbal in Suriname. “Transvaal heeft de SVB al tig keren gevraagd om de statuten te wijzigen”, vertelt de voorzitter. Hij is daarom blij dat door de bemoeienis van de Fifa en Concacaf dat punt nu eindelijk zal worden ingewilligd.
Pherai wijst erop dat de Fifa en Concacaf alle recht hebben om zich in te laten in zaken van de SVB. “Het is wel jammer dat het zo ver is gekomen, maar zij zijn de baas van de SVB. Zij sturen het geld naar de SVB. En als de jaarcijfers niet zijn goedgekeurd door de leden, heeft de Fifa het recht om te komen bemiddelen of een commissie te installeren om zaken hier in orde te krijgen.”
Omkoperij
De voorzitter van Transvaal benadrukt dat de interesse bij zijn club om de voorzittershamer van de SVB over te nemen er nog steeds is. Echter, details kan hij niet vrijgeven, omdat zijn club nog bezig is met gesprekken en formering van een kandidatenlijst. Transvaal probeert met 27 augustus in gedachte zo snel mogelijk om zijn zaken op orde te hebben.
Hij hoopt dat de SVB een commissie zal instellen in verband met een vlot en eerlijk verloop van de verkiezingen. Dat orgaan zal ervoor moeten zorgen dat de statuten van de SVB in lijn zijn met die van de Fifa en Concacaf. Dat zal, meent Pherai, ervoor zorgen dat ongeregeldheden, zoals stemmen of machtigingen kopen tot het verleden gaan behoren.
Overigens, dit fenomeen kan de voorzitter van de succesvolste voetbalploeg van Suriname nog steeds niet snappen. “Hoe kan jij je voetbalbelang verkopen? Ik begrijp dat helemaal niet. Dit is één van de belangrijkste oorzaken die ervoor heeft gezorgd dat het niveau van het Surinaamse voetbal zo laag is gebleven. Men kijkt niet naar het verenigings- of voetbalbelang, maar meer naar het eigen belang.”
Hij haast zich te zeggen dat hij niet iedereen over één kam scheert, omdat er enkele principiële bestuurders zijn die zich niet hieraan hebben schuldig gemaakt. Pherai vindt dat de leden van de SVB de handen in de eigen boezem moeten steken en zich afvragen waarom er nu zo een patstelling is gekomen binnen de organisatie. “Ik hoop dat de leden deze keer en in de toekomst zeker in belang van het Surinaamse voetbal de beste keus zullen maken. Zij moeten stemmen op kandidaten die gekwalificeerd zijn en hun hart op de juiste plek hebben voor het ontwikkelen van het voetbal op elk niveau.”