Training plantvermeerderingstechnieken voor LVV-personeel Saramacca

Dertig personeelsleden van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het districtscommissariaat Saramacca hebben een praktische training plantvermeerderingstechnieken gevolgd. Te Groningen, in het district Saramacca op het LVV-complex, zijn de cursisten onderwezen in het aanmaken van plantmateriaal van vruchtbomen alsook diverse groentesoorten.
Hierbij werden technieken zoals marcotteren, oculeren en enten bijgebracht door de agrarische voorlichters en plantproductiemedewerkers van het LVV-ressort Saramacca. Uit statistieken van een onderzoek, dat is uitgevoerd door het districtscommissariaat Saramacca, met betrekking tot het agrarisch gebeuren, is gebleken dat de sector sterk afgeslankt en achteruit is gegaan.
Van het bijkans 33.000 hectare beschikbare areaal in het district, is slechts 25 procent benut voor agrarische doeleinden. Op grond hiervan is LVV in samenwerking met het commissariaat overeengekomen een plantvermeerderingsunit op te zetten in het proeftuin Dirkshoop.
De opgeleide cursisten zullen de opgedane kennis toepassen met als doel diverse citrus variëteiten en groentesoorten te vermeerderen om uiteindelijk kwalitatief goed plantmateriaal ten verkoop aan te bieden aan de samenleving. Met deze actie hopen het ministerie van LVV en het districtscommissariaat de erfcultuur niet alleen in Saramacca, maar in alle districten te bevorderen.
Ook wordt beoogd om beoefenaars van de gezinslandbouw de ruimte te bieden hun terreinen te voorzien van vruchtbomen. Het ministerie zal hierin een begeleidende rol vervullen. Het ligt in de bedoeling meerdere trainingen te verzorgen en na enkele maanden dit traject te evalueren.