Training duurzaam ondernemen te Matta afgesloten

De ondernemerschapstraining, die het ministerie van van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in samenwerking met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft verzorgd aan ondernemers te Matta om duurzaam te kunnen ondernemen is afgesloten. De lokale ondernemers zijn getraind om op een duurzame en creatieve manier gebruik te kunnen maken van de rijkdommen van het bos.
Deze training heeft twee weekenden geduurd. Er hebben ongeveer vijftien personen aan deelgenomen. De interesse van vele van de participanten gaat uit naar de agrarische sector voornamelijk ananas en markoesa teelt en daarnaast ook het verwerken van deze producten tot eindproducten zoals sappen en wijnsoorten.
Bij de certificaatuitreiking waren de participanten er unaniem over eens dat het een zeer leerrijke training is geweest. De onderdelen waarin ze getraind zijn gingen over het schrijven van een businessplan, de grondgedachte van ondernemerschap, businessmodel Canvas en het belang van financiële administratie en kostprijscalculatie.
Volgens ondernemer Armand Karwofodi is ondernemen zeer belangrijk vanwege de economische crisis. “Matta levert sedert 1969 producten op de markt, maar volgens Karwafodi zijn de resultaten niet zichtbaar, omdat de verkoop van de producten niet structureel plaatsvindt.” Verder heeft hij aangegeven, dat een aantal aspecten komen bij kijken bij het ondernemen waarvan de ondernemers te Matta nog niet van bewust waren.
Bij het onderdeel kostprijscalculatie met name zijn de participanten pas te weten gekomen hoe de kostprijs voor een bepaald product moet worden berekend. De tools die zijn aangedragen tijdens de training zullen door de participanten worden toegepast.
De afsluiting van de training heeft op 23 juli 2022 plaatsgevonden.