Tot op heden geen zicht op ‘Oli Moni Karta’

De regering maakte begin augustus bekend, dat de pompprijzen pas na de introductie van de ‘Oli Moni Karta’, naar een marktconform niveau zullen worden gebracht. De belofte was dat dit initiatief per 1 september in zou gaan, waarna de marktconforme prijs voor brandstof volgens projecties, tussen de SRD 25 en SRD 30 per liter zal bedragen. Tot op heden is dat geen realiteit, want de maand september is bijna voorbij en de huidige pompprijzen zijn vooralsnog ongewijzigd gebleven. Deze liggen na de recente daling van de internationale olieprijs, nog steeds ruim onder de kostprijs. Naar verluidt, is het niet vreemd dat dit project is gestagneerd, want een belangrijke trekker van dit initiatief, Viren Ajodhia, adviseur van de minister van Financiën en Planning, heeft onlangs zijn ontslag ingediend. Ajodia zei dat het voor hem ‘’een erg uitdagende en leerrijke tijd is geweest’’ en stelt zich beschikbaar tot 12 september 2022 voor de overdracht van de projecten die onder zijn beheer stonden. Een van die projecten is de ‘Oli Moni Karta’. Dit project zou hij overdragen, omdat de uitvoering ervan volgens hem, ‘’niet afhankelijk is van één persoon’’. Maar volgens bronnen is dat niet zo en is er binnen het ministerie van Financiën, momenteel niemand die dit project kan oppakken. De idee achter het project was, dat de eerste grote stap richting subjectsubsidie werd gezet. Op termijn zullen andere sectoren (o.a. stroom, kookgas, vervoer) volgen.
De regering stelt zich ten doel objectsubsidies te vervangen door subjectsubsidies. Hierbij worden prijzen marktconform gemaakt, maar ontvangen minderdraagkrachtige personen een vaste maandelijkse compensatie. De subsidie komt daardoor alleen terecht bij personen die daadwerkelijk recht hierop hebben.
 
The post Tot op heden geen zicht op ‘Oli Moni Karta’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname