‘Toenemende criminaliteit, maar nog steeds geen plan van aanpak’

Elke dag staan er berichten in de media over berovingen, woninginbraken en andere vormen van criminaliteit, waardoor steeds meer mensen in ons land zich niet veilig meer voelen. Ivanildo Plein (NPS), zegt in gesprek met de krant, dat de toenemende criminaliteit, enorme zorgen baart. De regering c.q. het ministerie van Justitie en Politie zou volgens Plein, met een beter beleid moeten komen, om de veiligheid te waarborgen. ‘’Er moet in feite niet gewacht worden. Zaken moeten aangepakt worden voordat die extreem uit de hand lopen. Het beleid moet zodanig zijn, dat dit voorkomen kan worden. We kunnen niet een situatie hebben, waarbij de verruwing steeds maar toeneemt, maar JusPol heeft geen plan van aanpak.‘’
Plein is van mening, dat niet steeds het verhaal verkocht kan worden dat er geen middelen beschikbaar zijn. ‘’Men moet alvast aan de slag gaan met wat er beschikbaar is.’’ Ook zegt Plein dat het criminaliteitsbeleid anders moet. In De Nationale Assemblee is dit al aangekaart.
‘’Mensen kunnen zich nu bijna niet meer vrij bewegen. Wanneer er meldingen worden gedaan, krijgt men nog steeds te horen dat er geen voertuigen beschikbaar zijn.‘’ De criminaliteit moet volgens Plein, nu aangepakt worden om erger te voorkomen. ‘’De rust moet terugkeren. Mensen moet zich in hun omgeving veilig voelen‘’, aldus Plein. De minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, deelde eerder mee dat de toename van de criminaliteit alsook de verruwing daarvan, niet alleen een Surinaams probleem is. Volgens de minister, is in de regio ook sprake van een toename. De minister stelde dat er wel aan wordt gewerkt om de criminaliteit te bestrijden, doch het ministerie kampt met een financieel tekort. ‘’Er is bijkans SRD 30 miljoen nodig om voor de andere diensten van het ministerie en de korpsen, voertuigen en ander materiaal te kopen. Vanwege het grote tekort aan financiële middelen kunnen niet alle veiligheidsinstituten worden voorzien van het nodige materiaal om het werk naar behoren te doen’’, aldus de minister.
-door Orsilia Dinge-
 
The post ‘Toenemende criminaliteit, maar nog steeds geen plan van aanpak’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname